TRENING ASERTYWNOŚCI

TRENING ASERTYWNOŚCI

Trening asertywności

CZYM JEST ASERTYWNOŚĆ?

Asertywność w najgłębszym sensie jest rodzajem postawy człowieka wobec siebie samego i innych ludzi. Oznacza traktowanie siebie i innych z równoprawnym szacunkiem, dążenie do realizowania praw osobistych  –  z poszanowaniem praw drugiego i ochrony wzajemnej godności. Służy zwiększaniu zadowolenia z samego siebie i dobrym relacjom z otoczeniem.

Postawa asertywna wyraża się poprzez asertywne zachowanie, tj. sposób komunikowania się z innymi ludźmi, który pozwala jak najpełniej wyrażać siebie i swoje potrzeby bez naruszania praw i godności osobistej drugiej strony. Temu służą techniki i procedury, tworzące warstwę językową asertywnej komunikacji. Jednakże używanie samych technik i procedur może prowadzić do manipulacji, co jest sprzeczne z duchem asertywności. Prawdziwie asertywne zachowanie wynika z powiązania postawy asertywnej i właściwego języka.

Zachowanie asertywne:

 • nie jest uległe, bo jest stanowczym i zdecydowanym działaniem na rzecz swoich praw,
 • nie jest agresywne, bo nie narusza praw innych osób
 • nie jest manipulacyjne, bo zakłada otwartość i uczciwość.

Zachowanie asertywne zwiększa samoświadomość i rozumienie innych, utwierdza poczucie własnej godności.

Herbert Fensterheim, jeden z pionierów asertywności zalecał, aby w razie wątpliwości dotyczących tego, czy wybrane postępowanie jest asertywne, sprawdzić czy zwiększa ono nasz szacunek do samego siebie; jeśli tak jest – zachowanie jest asertywne.

O TRENINGU

Trening asertywności służy budowaniu postawy asertywnej i uczeniu się związanych z nią zachowań. Postawa asertywna oznacza świadomość własnych praw i postępowanie zgodne z nimi przy jednoczesnym poszanowaniu praw innych.

Nauka zachowań obejmuje m.in.

 • umiejętność odmawiania,
 • wyrażania próśb i oczekiwań,
 • przyjmowania i wyrażania krytyki,
 • wyrażania uczuć pozytywnych i negatywnych,
 • obrony własnych przekonań,
 • prezentowania siebie w pozytywny sposób.Uczestnicy mają możliwość pracować nad przekształcaniem własnych nieefektywnych zachowań w kierunku bardziej korzystnym dla siebie i swoich relacji z innymi.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Każdy trening odbywa się w dwóch częściach, po dwa dni.
 • Zajęcia realizowane są małych grupach – do 14 osób.
 • Miejsce: Ośrodek Intra, Warszawa

TERMINY

 • 6-7 i 27-28 września 2024 r.

W godzinach: piątek: 15:00 – 21:00, sobota: 9:00 – 19:00

KONTAKT

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania prosimy o kontakt:
Izabela Wiącek
Koordynatorka ds. szkoleń,
tel. 577 761 122,
szkolenia@osrodekintra.pl

Ten warsztat możemy także zrealizować w formie zamkniętej dla firm i instytucji.

Trening Asertywności 6-7 i 27-28 września 2024 r.

Prowadzenie: Elżbieta Królak

  Dane pracownika

  Dane pracownika 2

  Dane pracownika 3

  DANE FIRMOWE:

  Dołącz wypełnione oświadczenie

  Osoba dokonująca zapisu / osoba do kontaktu

  Niniejsze szkolenie może zostać zwolnione z podatku VAT, jeżeli ma ono charakter kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych w co najmniej 70%. W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków należy wypełnić Oświadczenie, które znajduje się tutaj.