TERAPIA SKONCENTROWANA NA EMOCJACH, CZYLI PRACA NA ŻYWYM I GŁĘBOKIM DOŚWIADCZENIU

Terapia skoncentrowana na emocjach, czyli praca na żywym i głębokim doświadczeniu. Zajęcia rozwojowe u naszych terapeutów z certyfikatami EFT

– Klient i terapeuta docierają do sedna podczas sesji i na tym polega zmiana. W podejściu EFT prawdziwa zmiana dokonuje się w gabinecie terapeutycznym, tu i teraz, na „gorących” emocjach klienta. Dlatego zdaniem Greenberga najważniejsza jest dobra relacja między klientem a terapeutą. Terapeuta powinien zrezygnować z osobistych rozproszeń i snucia domysłów na temat klienta. Powinien przyjąć postawę niewiedzy, nie zakładać, ale być zaciekawionym, wejść w świat klienta, wejść w jego buty i z tej perspektywy starać się symbolizować jego przeżycia, tak, by klient mógł spojrzeć na siebie nieco z zewnątrz. Greenberg mawia, że każdy terapeuta powinien dążyć do jak najgłębszego zrozumienia klienta, jednocześnie pamiętając o tym, że drugi człowiek zawsze pozostanie tajemnicą- mówi Anna Osinska, psychoterapeutka pracująca w podejściu EFT.

Marianna Fijewska: Ośrodek Intra jest certyfikowanym instytutem EFT. Co to oznacza?

Anna Osinska: Oznacza to, że w Intrze pracują wykształceni certyfikowani polscy superwizorzy w zakresie pracy z indywidualnym klientem w podejściu EFT- Darek Tkaczyk, Katarzyna Kawka, Iwona Toboła oraz ja. Intra zdobywając certyfikat EFT, stała się częścią International Society For Emotional Focused Therapy (ISEFT) w Chicago. ISEFT zostało założone przez Leslie Greenberga oraz Rhondę Goldman. Rhonda jako członek zarządu ISEFT jest opiekunem Intry. Prowadzi dla nas warsztaty z zakresu terapii par w podejściu EFT (O TERAPII PAR EFT MOŻESZ PRZECZYTAĆ TUTAJ). Jej asystentami są znakomici psychoterapeuci- Lars Auszra oraz Catalina Woldarsky. Catalina także prowadzi dla nas warsztaty samodzielnie, podobnie jak wybitny terapeuta z ISEFT Kurt Renders. Dzięki współpracy Intry z ISEFT zostaliśmy włączeni w międzynarodową społeczność i możemy korzystać z materiałów treningowych, seminariów, książek i treningów online dotyczących terapii skoncentrowanej na emocjach. Dzięki temu, że czworo z nas zostało certyfikowanymi terapeutami tego podejścia, jesteśmy obecni  na stronie ISEFT, a z naszej pomocy mogą skorzystać klienci z całego świata.

Co należy zrobić, by otrzymać certyfikat EFT?

By zdobyć certyfikat, należy przejść przez trzy poziomy. Poziom A zawiera 3 części każda od 20 do 25 godzin teorii oraz praktyki, ze szczególnym naciskiem na praktykę- uczestnicy pracują w małych grupach i na własnym materiale, a nie wymyślonych przykładach. To ogromna szansa dla terapeutów, którzy mogą wysłuchać informacji zwrotnej na temat swojej pracy, zarówno indywidualnej, jak i pracy z parami. Poziom B to już wyłącznie praktyka- 16 godzin pracy superwizyjnej na nagraniach z sesji terapeuty, niezależnie czy są to sesje indywidualne, czy terapia par.  Poziom C polega na ocenie przez superwizora certyfikowanego kompetencji terapeuty. W toku ewaluacji terapeuta musi jeszcze opisać wybrany proces terapeutyczny i na tej podstawie wystawiany jest certyfikat. Istnieje jeszcze poziom D i E. D polega na ocenie terapeuty przez międzynarodowe grono z ISEFT- jeśli ocena przebiegnie pomyślnie, terapeuta może zostać certyfikowanym superwizorem EFT. Z kolei najwyższy poziom E polega na ubieganiu się o certyfikat trenera EFT. Taka osoba ma uprawnienia, by w swoim kraju prowadzić szkolenia z zakresu podejścia skoncentrowanego na emocjach.

Rozumiem, że poziom B wymaga przygotowania nagrań prowadzonych przez siebie sesji i domyślam się, że to może być trudne.

Mniej niż się wydaje. Prowadzącymi superwizję par są zagraniczni i niezwykle doświadczeni terapeuci. Podczas poziomu A przygotowują oni uczestników na to, w jaki sposób rozmawiać z klientem indywidualnym bądź parą, by zgodzili się oni na zapis sesji, podkreślając niezwykłą wartość, jaka za tym idzie. Klienci zapewnieni o poufności nagrania i ochronie swoich danych, zwykle wyrażają zgodę. Tym bardziej że nagranie zobaczy osoba, która nawet nie mieszka w tym kraju oraz zobowiązany do poufności tłumacz, który tłumaczy w czasie rzeczywistym superwizorowi par EFT.

Ścieżka naukowa, którą zarysowałaś, brzmi jak niemałe wyzwanie. 

Owszem, ale nie trzeba przechodzić całej ścieżki, by pracować w podejściu EFT z parą, bądź indywidualnie. Ci, którzy przeszli przez teorię, chcą zacząć praktykować wystarczy, że będą się superwizować u kogoś, kto ma certyfikat EFT. Jest mnóstwo osób, które w Intrze przeszły przez części 1 i 2 poziomu A ale ze względów czasowych nie zdecydowały się na dalsze szkolenie, jednocześnie dostrzegając ogromną wartość pracy w tym podejściu. Dla tych osób otwieramy grupy rozwojowe, w których będą mogli odświeżyć wiedzę teoretyczną, obserwować pracę polskich terapeutów oraz przede wszystkim będą dalej rozwijać swoje umiejętności w zakresie tego podejścia. Część grup rozwojowych już ruszyła- prowadzą je superwizorzy EFT z Intry zachęceni i wspierani  przez terapeutów zagranicznych. Spotykamy się raz w miesiącu ( co drugi miesiąc grupa po części 1 i co drugi miesiąc grupa po części 2, EFT w pracy z klientem indywidualnym) na trzy godziny. Z czasem planujemy podobne wsparcie dla pracy w podejściu EFT  z parami.

A co z terapeutami, którzy wcześniej nie mieli kontaktu z EFT?

W Intrze właśnie trwają zapisy do tzw. grupy zerowej dedykowanej terapeutom, którzy nie mają doświadczenia z EFT, a są zainteresowani tym podejściem w kontekście swojej pracy indywidualnej oraz pracy z parami. Grupa zerowa jest konieczna dla osób, które zetknęły się z pracą doświadczeniową. W ramach tej grupy planujemy odbyć około 3-4 spotkań przygotowujących. Jednocześnie osoby, które ukończyły nasz drugi rok psychoterapii, mogą od razu zapisywać się na część pierwszą poziomu A do grupy poświęconej terapii indywidualnej prowadzonej przez Kurta Rendersa, lub grupy poświęconej parom prowadzonej przez Catalinę Woldarsky.

Dlaczego ty wybrałaś EFT? (O ROLI TERAPEUTY W EFT MOŻESZ PRZECZYTAĆ TUTAJ)

W tym podejściu fascynuje mnie rozumienie zmiany i praca na prawdziwych, gorących emocjach. EFT to zostało stworzone przez Leslie Greenberga i jest absolutnie uznane naukowo- badania skupiające się wokół EFT dotyczą kluczowej roli, jaką pełnią procesy przywiązaniowe u dorosłych i między parami. Badania te skupiają się na procesach zachodzących w mózgu, które są kluczowe, jeśli chodzi o rozwój i zmianę. Zgodnie z podejściem EFT to, co naprawdę powoduje zmianę, to nie suchy opis emocji, a praca doświadczeniowa nad przywiązaniem i emocjach oraz doświadczeniowy proces regulacji emocji. Klient i terapeuta docierają do sedna podczas sesji i na tym polega zmiana- w podejściu EFT prawdziwa zmiana dokonuje się w gabinecie terapeutycznym, tu i teraz, na „gorących” emocjach klienta. Dlatego zdaniem Greenberga najważniejsza jest dobra relacja między klientem a terapeuta. Terapeuta musi zrezygnować z osobistych rozproszeń i snucia domysłów na temat klienta. Powinien przyjąć postawę niewiedzy, nie zakładać, ale być zaciekawionym. Wejść w świat klienta, wejść w jego buty i z tej perspektywy starać się symbolizować jego przeżycia, tak, by klient mógł spojrzeć na siebie nieco z zewnątrz. Greenberg mawia, że każdy terapeuta powinien dążyć do jak najgłębszego zrozumienia klienta, jednocześnie pamiętając o tym, że drugi człowiek zawsze pozostanie tajemnicą.

 

 

Photo by Andra C Taylor Jr on Unsplash