Superwizja dla osób pracujących z młodzieżą

Superwizja dla osób pracujących z młodzieżą

Superwizja

W 2022 roku Warszawa przyjęła dokument „Młoda Warszawa. Polityka młodzieżowa m.st. Warszawy”, który jest spójny ze strategią rozwoju miasta #Warszawa2030. W polityce zostały określone m.in. najważniejsze obszary działań, wartości, którymi miasto powinno kierować się w pracy z młodymi, a także podstawowe zasady takiej współpracy. Wszystko po to, aby Warszawa stała się miastem przyjaznym młodym ludziom.

Jednym z priorytetowych kierunków okazała się troska o osoby dorosłe pracujące z młodzieżą i na jej rzecz, wszędzie tam, gdzie na co dzień pojawiają się młodzi ludzie – m.in. w szkołach, bibliotekach, ośrodkach sportu, muzeach, miejscach aktywości lokalnej, organizacjach pozarządowych, świetlicach środowiskowych, kościołach itd. Jak wynika z badania „Warszawski pracownik młodzieżowy” zrealizowanego przez Martynę Dudziak-Kisio we współpracy z Zespołem Polityki Młodzieżowej Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy każda osoba, która spotyka w swojej pracy młodego człowieka, odgrywa ważną i odpowiedzialną rolę w jego rozwoju, a równocześnie bardzo często mierzy się z szeregiem wyzwań i trudności. Próbą odpowiedzi na potrzeby tak różnorodnej grupy, jaką są pracownicy młodzieżowi, jest m.in. pilotażowy projekt obejmujący superwizje indywidualne, grupowe oraz zespołowe realizowany przez Ośrodek Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra na zlecenie Urzędu m.st. Warszawy.

Z superwizji mogą skorzystać osoby pracujące z warszawską młodzieżą, których pracodawca prowadzi działalność na terenie m.st. Warszawy

Z treścią polityki młodzieżowej oraz z innymi działaniami skierowanymi do pracowników młodzieżowych można zapoznać się na stronie https://dzialam.um.warszawa.pl/mloda-warszawa

O SUPERWZJI

Czym jest superwizja?

Superwizja jest procesem uczenia się i rozwoju, w którym osoba pracująca w obszarze wychowania, nauczania, wsparcia czy terapii we współpracy z bardziej doświadczonym kolegą po fachu może wzbogacać swoje umiejętności zawodowe, rozwijać swój indywidualny styl pracy. Jest wspólną wnikliwą refleksją nad pracą terapeutyczną, wychowawczą, edukacyjną, relacją z klientem, której celem jest przede wszystkim jego dobro.

Dlaczego superwizja jest ważna?

 • pozwala pogłębić rozumienie klienta, związku jego obecnego funkcjonowania, problemów, z jakimi się zgłasza lub jakie przejawia z doświadczeniami z życia;
 • pozwala na przemyślenie odpowiedniej strategii oddziaływania;
 • daje możliwość poszukiwania razem z superwizorem związków między teorią a praktyką, co służyć ma wyeksponowaniu dynamiki klienta, czy natury procesu, a dzięki temu wzbogaca praktykę osoby pracującej z klientem;
 • pozwala badać własne ograniczenia, które mogą utrudniać pracę i rozwijać świadomość swoich zasobów;

Superwizja grupowa

Superwizja grupowa daje możliwość poszerzenia swojego myślenia nie tylko o punkt widzenia superwizora, ale i innych osób pracujących w podobnym zakresie i obszarze. Spotkania w małej grupie (raz w miesiącu) są poświęcone pogłębianiu wiedzy i umiejętności w radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami; pogłębianie wiedzy psychologicznej w zakresie pomocy klientom: uczniom, rodzicom, poszerzanie rozumienia klienta w kontekście systemu rodzinnego, szkolnego czy grupy rówieśniczej (także diagnoza zaburzeń), jak również  osobistemu rozwojowi oraz pogłębianiu świadomości własnego warsztatu pracy. Grupa superwizyjna daje możliwość otrzymania wsparcia, wymiany doświadczeń i informacji zwrotnych.

Jak przebiega superwizja grupowa?

Po zaprezentowaniu przypadku przez osobę superwizującą się z postawieniem zagadnienia do przeanalizowania, wspólnie podejmowana jest refleksja nad zgłoszonym problemem. Grupa ma możliwość podzielenia się swoimi spostrzeżeniami, zadania pytań klaryfikujących sytuację, postawienia swoich hipotez na temat rozumienia pacjenta i procesu terapeutycznego. Rolą superwizora jest stworzenie przestrzeni do konstruktywnej, przebiegającej w życzliwej i pełnej szacunku atmosferze dyskusji, wprowadzanie swojego myślenia i rozumienia zgłaszanego zagadnienia. Osoba pomagająca lub pracująca z młodzieżą ma możliwość uzyskania większego wglądu w swoją pracę i zrozumienia jej procesu.

Proponowane rodzaje superwizji:

Superwizja indywidualna – indywidulane sesje dla osób pracujących z warszawską młodzieżą. Czas trwania 50 minut.

Superwizja grupowa –spotkanie (najczęściej raz w miesiącu) z superwizorem w małej grupie (max 10 osób). Czas trwania 3 godziny.  

Superwizja zespołowa – spotkanie w małej grupie (do 5 osób) – kierowana jest do osób lub zespołów pracujących razem w ramach jednego projektu lub instytucji, zgłaszających potrzebę superwizji. Może też być regularną pracą zespołu pracującego pracującego z warszawską młodzieżą z superwizorem. Czas trwania 2 godziny.

 

PROWADZENIE

AGNIESZKA KUCIŃSKA – psychoterapeutka, logopedka,  facylitatorka  NVC, psycholog szkolny i pedagog 2 SLO im. P. Jasienicy w Warszawie. Ukończyła czteroletnią  Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, wcześniej dwuletnie studium pomocy psychologicznej i doradztwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 2003 roku związana zawodowo z  warszawską oświatą. Prowadzi od ponad 20 lat warsztaty i szkolenia dla osób  pracujących z dziećmi i młodzieżą,  a od 6 lat regularnie grupowe superwizje dla wychowawców i nauczycieli szkół niepublicznych a także warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców nastolatków.

W Poradni dla Dzieci i Młodzieży Intra prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży powyżej 15 roku życia, doświadczających kryzysów emocjonalnych, stresu, niskiej samooceny, trudności w relacjach. Prowadzi także konsultacje i wsparcie dla rodziców nastolatków.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Superwizje grupowe odbywają na terenie następujących dzielnic: Śródmieście, Bielany, Bemowo, Żoliborz, Białołęka, Praga-Północ, Wola.
 • Superwizje indywidualne i zespołowe odbywają się stacjonarnie lub on-line za pomocą aplikacji MS Teams.
 • Superwizje są kierowane do osób dorosłych pracujących z młodzieżą od 13 do 26 roku życia. Projekt trwa do czerwca 2024 roku. Przewidzieliśmy 100 superwizji indywidualnych, 7 superwizji grupowych oraz 12 superwizji zespołowych.
 • W przypadku rezygnacji z udziału w superwizji prosimy o przesłanie informacji na adres e-mail: m.trzpil@osrodekintra.pl. Osoby, które nie przyjdą na umówioną superwizję bez wcześniejszego poinformowania organizatora, nie będą mogły wziąć udziału w projekcie do końca jego trwania.

KONTAKT

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt:

Magdalena Trzpil
tel.: 607 476 219
m.trzpil@osrodekintra.pl

  Wybierz rodzaj superwizji

  Dane osobowe

  Dane pracodawcy: