Dla dzieci 3-10 lat

Dla dzieci 3-10 lat

Dla dzieci 3-10 lat

Pomoc psychologiczna dla dzieci obejmuje psychoterapię indywidualną i grupową, a także terapię rodzinną.

Pracujemy z dziećmi, które:

 • doświadczają trudności w relacjach z rówieśnikami,
 • są nadpobudliwe i mają problem ze skupieniem uwagi,
 • doświadczają lęku – nasilonego napięcia, lęku przed określonymi wydarzeniami/sytuacjami, a także lęku związanego z przeżytym doświadczeniem traumatycznym,
 • potrzebują wsparcia w adaptowaniu się do istotnych życiowych zmian,
 • doświadczają obniżonego nastroju,
 • mają trudności w radzeniu sobie z silnymi emocjami – gniewem, rozdrażnieniem, poczuciem bezradności, poczuciem winy,
 • mają trudności wynikające ze spektrum autyzmu,
 • mają trudności ze stosowaniem się do obwiązujących w jego środowisku zasad i wykonywania adresowanych do niego poleceń rodziców/nauczycieli/opiekunów.

Przygotowujemy informacje dla placówek oświatowych, w tym przedszkoli i szkół o tym, w jaki sposób powinny one dopasować swoją ofertę edukacyjną do specyficznych potrzeb dziecka/nastolatka objętego pomocą naszej Poradni.

OBECNIE W RAMACH ZAJĘĆ TERAPEUTYCZNYCH DLA DZIECI PROWADZIMY TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH. OD WRZEŚNIA ZAPRASZAMY DZIECI DO GRUPY SAMOREGULACJI FOCUSINGOWEJ. ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ.

Grupy TUS przeznaczone są dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym (zerówka-1 klasa, 2-3 klasa SP) przejawiających trudności w relacjach rówieśniczych i we współpracy (m.in. nieśmiałością, ADHD, z Zespołem Aspergera).

Główne tematy to:

 • rozpoznawanie emocji (własnych i cudzych),
 • wyrażanie emocji,
 • radzenie sobie z negatywnymi emocjami, komunikacja,
 • współpraca, przestrzeganie zasad.

Zajęcia mają formę zabawy w grupie (zabawy tworzącej warunki do ćwiczenia zaplanowanych na dane zajęcia umiejętności) z elementami wspólnego omawiania poruszanych w ramach danych zajęć tematów.

KORZYŚCI

Podczas zajęć dziecko rozwija umiejętności:

 • współpracy z rówieśnikami
 • rozpoznawania i okazywania emocji
 • komunikacji – inicjowania i podtrzymywania rozmowy, zadawania pytań
 • radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, takimi, jak przegrywanie, czy konflikty
 • przestrzegania zasad

Informacje organizacyjne

 • Spotkania obywają się w środy o godzinie 17:00.
 • Czas trwania –  50 minut.
 • Grupa pracuje zgodnie z kalendarzem szkolnym.
 • Grupa liczy od 6 do 8 uczestników

Prowadzenie

Grażyna Rembelska i Agnieszka Czusz – Sudoł – doświadczone terapeutki od lat prowadzące zajęcia dla dzieci zmagających się z różnego rodzaju trudnościami w zakresie rozwoju umiejętności społecznych.

Kontakt

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania prosimy o kontakt z Sekretariatem Poradni.

Grupa samoregulacji focusingowej dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym doświadczających trudności w radzeniu sobie z emocjami.

„Paluszek i główka…” to nie wymówka, to realne dolegliwości, które czuje Twoje dziecko, a które mogą mieć źródło w trudnych emocjach.

Grupa przeznaczona jest dla dzieci wieku wczesnoszkolnym (około 5-9 lat), które doświadczają różnych dolegliwości psychosomatycznych (szeroko rozumiane częste dolegliwości płynące z ciała, które nie mają swojego źródła w potwierdzonej diagnozie medycznej).

Okres wczesnoszkolny to taki newralgiczny czas, gdy dzieci nabierają kompetencji poznawczych, uczą się skupiać uwagę na zadaniu, ale jednocześnie są postawione przed nowymi wyzwaniami, tymi poznawczymi i społecznymi. Uczą się analizować różne skomplikowane dla nich procesy i werbalizować, ale nie potrafią jeszcze skutecznie regulować swoich emocji (i zachowań), a tego wymaga szkoła. W efekcie, zamiast regulować, uczą się kontrolować siebie i hamować emocje, co często prowadzi do różnych dolegliwości bólowych.

Korzyści z udziału

Dzięki grupie, dzieci będą mogły ubrać się w „płaszcz focusingowy”, by lepiej czuć sygnały płynące z ciała oraz założyć „self-regowe okulary”, by zauważać indywidualne czynniki napięcia i stresu.

W grupie dzieci mogą:

 • ćwiczyć uważność (focusing) na to, co tu i teraz dzieje się w ich ciele,
 • zdobywać kompetencje samoregulacji emocjonalnej (zgodnie z metodą Self-Reg dr Stuarta Shankera) poprzez obserwowanie siebie i odkrywanie strategii wyregulowania poziomu napięcia i energii,
 • ćwiczyć samoregulację emocji jako alternatywę dla samokontroli emocji (hamowania), z uwzględnieniem sytuacji, w których samokontrola jest pożyteczna i potrzebna.

Jak to działa?

 • Każdy z nas ma doświadczenie, kiedy po całym dniu pracy jesteśmy rozdrażnieni, zmęczeni, nie mamy ani energii, ani zasobów do sprostania zwykłym codziennym sprawom. Jesteśmy rozregulowani emocjonalnie, wpadamy do tak zwanej „czarnej dziury”, z której trudno się wydostać. Musimy odseparować się od źródeł stresu, aby obniżyć poziom napięcia i zregenerować, aby nabrać sił do dalszej aktywności. Prawdopodobnie, gdybyśmy mogli zadbać o siebie wcześniej, na wczesnym etapie rozregulowania, może nie wpadlibyśmy w „czarną dziurę”.

Dzieci jeszcze silniej podlegają temu procesowi, gdyż ich układ nerwowy jest bardzo wrażliwy na wszelkie bodźce. Ponadto, dzieci dopiero uczą się radzić sobie z emocjami, nie mają jeszcze skutecznych i zdrowych strategii regulacji. Nawet drobne napięcie może od razu wrzucić je do „czarnej dziury” rozregulowania.

Dzieci radzą sobie na różne sposoby. Niektóre z nich „połykają napięcie” nieświadomie wybierając strategię hamowania lub zaprzeczania trudnym emocjom. Nasze ciało to jednak system naczyń połączonych. Możemy spodziewać się, że to, co raz zostało „połknięte”, znajdzie swoje ujście gdzieś indziej. U dzieci, napięcia często przenoszą się na ciało i dają o sobie znać w postaci różnego rodzaje dolegliwości bólowych.

Program
 • integracja dzieci
 • psychoedukacja w zabawie dotycząca emocji ich regulacji
 • bajki samoregulacyjne (terapeutyczne)
 • ćwiczenia rozpoznawania czynników stresu (self-regowe okulary)
 • ćwiczenia uważności na sygnały płynące z ciała (płaszcz focusingowy)
 • ćwiczenie komunikacji stanów emocjonalnych (poszukiwanie symboli zmiany emocji)
 • poszukiwanie indywidualnych strategii regulacji emocji

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Start grupy – 8 listopada 2022 r. Zajęcia będą się odbywać we wtorki w godzinach 15:00 – 16:00.
 • Kwalifikacja do grupy obejmuje dwa 2 spotkania – 2 x 50 minut, każde spotkanie w cenie 160 zł.
 • Cena – 960 zł za 8 spotkań

PROWADZENIE

KONTAKT

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Sekretariatem Poradni.