Ankieta zgłoszeniowa – Szkoła Treningu i Warsztatu Psychologicznego

 

 

 

  Dane osobowe

  Adres zameldowania:

  Adres korespondencyjny:

  Wypełnij, jeżeli chcesz otrzymać fakturę VAT na inne dane, niż podane powyżej

  Wykształcenie – Wymagane wyższe, magisterskie

  Praca

  MIEJSCE, STANOWISKO, NA CZYM POLEGA, STAŻ NA DANYM STANOWISKU

  Dodatkowe pytania

  CZY KORZYSTAŁ(A) PAN/PANI JUŻ DOTĄD Z JAKICHŚ FORM UCZENIA METODAMI AKTYWNYMI? WARSZTATY/ TRENINGI

  JEŚLI TAK TO Z JAKICH? JEŚLI KORZYSTAŁ PAN/PANI Z MODUŁÓW PROWADZONYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW INTRY, PROSIMY PODAĆ TYTUŁ ZAJĘĆ, NAZWISKO PROWADZĄCEGO

  CZY UCZESTNICZYŁ(A) PAN/PANI W TRENINGU INTERPERSONALNYM? JEŚLI TAK TO ILE TRWAŁ GODZIN?

  CZY SAM(A) PROWADZIŁ(A) PAN/PANI JAKIEŚ SZKOLENIA METODAMI AKTYWNYMI? JEŚLI TAK TO W JAKIEJ ROLI? JAKIE?

  CZEGO CHCIAŁABY PAN/PANI NAUCZYĆ SIĘ W RAMACH NASZEJ SZKOŁY?

  JAKICH UMIEJĘTNOŚCI / CECH PANU/PANI BRAKUJE?

  Skąd dowiedział(a) się Pan/Pani o naszej Szkole?*

  Uwaga

  Jeśli korzystał(a) Pani/Pan lub korzysta z pomocy psychologicznej lub ma Pani/Pan kłopoty psychologiczne, prosimy starannie rozważyć swoją decyzję, jak również sprawdzić z terapeutą lub lekarzem, czy nie ma przeciwwskazań do uczestnictwa zajęciach Szkoły, w tym w treningu interpersonalnym i terapeutycznym (ten drugi, w przypadku występowania istotnych kłopotów będzie z pewnością niewystarczający). Wątpliwości możemy też rozważyć podczas rozmowy wstępnej.