Lista umiejętnosci focusingowych

Lista umiejętnosci focusingowych

Certyfikacja focusingowa

Lista umiejętności focusingowych

Opracowane przez Mary Hendricks-Gendlin

Biegłość początkowa:

 • Focuser jest w stanie odczuwać ciało, być z odczuciami, od wewnątrz.
 • Focuser może zidentyfikować „felt sense” – odczuwany sens bieżącego doświadczenia, doznanie cielesne, które zawiera znaczenie i odnosi się do konkretnej sytuacji.
 • Focuser może rozpoznać, w jaki sposób felt sense różni się od uczuć i emocji.
 • Focuser może rozpoznać, kiedy słowa lub obrazy pochodzą bezpośrednio z felt sense.
 • Focuser jest w stanie znaleźć właściwe słowa pasujące do felt sense konkretnej sytuacji.
 • Focuser wie, kiedy decyzja dotycząca sytuacji jest „właściwa”, a kiedy nie.
 • Focuser może nazwać lub opisać sedno sytuacji w sposób, który pasuje do felt sense.
 • Focuser jest w stanie rozpoznać wiedzę płynącą z ciała, nawet wtedy, gdy nie ma jeszcze słów, aby to opisać.

Biegłość średniozaawansowana:

 • Focuser może pozostać i powracać do felt sense i w ten sposób mieć w nim stabilne odniesienie nawet, gdy felt sense się zmienia.
 • Focuser rozpoznaje i czuje się swobodnie z doświadczaniem, które nie zmierza do konkretnej sytuacji lub wiedzy ciała.
 • Focuser wie, jak pozostać przy czymś trudnym, nie opuszczając tego ani nie wchodząc w to dalej.
 • Focuser jest w stanie znaleźć „odpowiedni dystans” do trudnych lub złożonych problemów.
 • Focuser jest w stanie mieć empatię wobec siebie samego, przyjazną postawę wobec siebie i wiedzy ciała, która się odsłania przed nim, nawet jeśli wiąże się z cierpieniem lub pozornie „negatywnymi” rzeczami.
 • Focuser może łatwo poczuć, co jest na drodze, gdy przyjazna postawa wydaje się niemożliwa.
 • Focuser jest w stanie zidentyfikować w ciele jednocześnie kilka „spraw”, które go obciążają w danym momencie i „umieścić” je pojedynczo, delikatnie, w pewnej odległości od ciała. Każde umiejscowienie sytuacji na zewnątrz przynosi uwolnienie napięcia w ciele.
 • Focuser jest w stanie połączyć intelektualne zrozumienie z wiedzą ciała i prowadzić dialog między nimi.

Zaawansowana biegłość:

 • Focuser jest w stanie pozostać z uwagą przy felt sense i pozwolić na pojawienie się wielu jego aspektów.
 • Focuser często znajduje zupełnie nowe obszary lub ukryte dotąd treści wyłaniające się z felt sense.
 • Focuser może pozwolić tym nowym treściom podejmować decyzję w danej sprawie.
 • Focuser może poczekać na przetworzenie się nowych treści przed podjęciem działań w określonej sytuacji.
 • Focuser rozpoznaje nowe aspekty sytuacji, które nie były oczywiste w oparciu o pierwotne dane; nowe dane mogą teraz zostać sformułowane.
 • Focuser bierze pod uwagę pojawiające się nowe pytania, które płyną z felt sense danej sytuacji, co prowadzi do nowego zbioru informacji.
 • Focuser jest w stanie podejmować lepsze decyzje w oparciu o większy dostęp do wiedzy ciała.
 • Focuser widzi poszerzenie sfery odczuwanej przez ciało, w której można poruszać się między różnymi „miejscami”, skupiskami i postawami.
 • Focuser może wybrać życie płynące z bogactwa tego, co jeszcze zawiłe i niejasne, do którego zawsze mamy dostęp.