Ankieta zgłoszeniowa – Studium Pomocy i Edukacji Psychologicznej

 

 

 

  Dane osobowe

  Adres zameldowania:

  Adres korespondencyjny:

  Wypełnij, jeżeli chcesz otrzymać fakturę VAT na inne dane, niż podane powyżej

  Wykształcenie

  Aktualna aktywność zawodowa (proszę opisać)

  Dodatkowe pytania


  Czy odbywał(a) Pan(i) jakieś szkolenia w zakresie pomocy psychologicznej lub zbliżone?


  Przy odpowiedzi „Tak” prosimy o odpowiedzi na pytania poniżej
  Forma szkolenia: cykle szkoleniowe (np. szkoła trenerska).
  Podaj nazwę szkolenia, treść, liczbę godzin, miejsce i osoby prowadzące.

  Forma szkolenia: warsztaty rozwoju osobistego, treningi, kursy i seminaria.
  Podaj nazwę szkolenia, treść, liczbę godzin, miejsce i osoby prowadzące.

  Jeśli posiada Pan/Pani doświadczenie w zakresie udzielania wsparcia i/lub pomocy psychologicznej to prosimy je opisać. Gdzie? W jakim czasie? Do jakiej grupy? W jakim zakresie? Na czym polegała pomoc?

  Czy odbywał Pan/Pani psychoterapię własną? Jeśli tak, proszę podać gdzie, kiedy, ile godzin.

  Jakimi motywami kieruje się Pan/Pani starając się o uczestnictwo w Studium Pomocy Psychologicznej? Jakie są Pana/Pani szczególne oczekiwania?

  Czego chciał(a)by Pan/Pani przede wszystkim nauczyć się w ramach naszej szkoły? Prosimy o rozwinięcie odpowiedzi.

  Skąd dowiedział(a) się Pan/Pani o naszej Szkole?*

  Uwaga

  Jeśli korzystał(a) Pani/Pan lub korzysta z pomocy psychologicznej lub ma Pani/Pan kłopoty psychologiczne, prosimy starannie rozważyć swoją decyzję, jak również sprawdzić z terapeutą lub lekarzem, czy nie ma przeciwwskazań do uczestnictwa zajęciach Szkoły, w tym w treningu interpersonalnym i terapeutycznym (ten drugi, w przypadku występowania istotnych kłopotów będzie z pewnością niewystarczający). Wątpliwości możemy też rozważyć podczas rozmowy wstępnej.