Rozwój Osobisty

ROZWÓJ OSOBISTY - WARSZTATY, SZKOLENIA

Od lat prowadzimy zajęcia grupowe (warsztaty, szkolenia) w zakresie rozwoju osobistego, wspierające rozwój osobisty w różnych obszarach funkcjonowania życiowego.
Mogą w nich uczestniczyć wszystkie osoby zainteresowane zwiększaniem samoświadomości, wiedzy i umiejętności w danej dziedzinie oraz pacjenci skierowani przez terapeutów.

TRENING INTERPERSONALNY

Trening interpersonalny jest intensywnym doświadczeniem grupowym, w trakcie którego uczestnicy wchodzą ze sobą w bezpośrednie…

TRENING ASERTYWNOŚCI

Trening asertywności służy budowaniu postawy asertywnej i uczeniu się związanych z nią zachowań. Postawa asertywna…

 

ASERTYWNOŚĆ SYMBOLICZNA

Asertywność symboliczna to asertywna podróż w przeszłość do konkretnych wydarzeń i sytuacji traumatycznych po to,…

 

Asertywność menadżera

Współczesny menedżer to ktoś, dla kogo asertywność powinna stanowić absolutną bazę jego kompetencji. Obecnie w…

Focusing

Warsztat jest skierowany do wszystkich, którzy chcą rozwijać umiejętność rozumienia swoich stanów wewnętrznych, ze szczególnym…

ODBLOKOWANIE MOCY SPRAWCZEJ

Do pełnego rozwoju potencjału zawodowego i satysfakcji z codziennej pracy niezbędne jest uwolnienie się od…

ZADANIA A RELACJE – ASERTYWNA KOMUNIKACJA W PRAKTYCE

Szkolenie pozwala na rozwój kompetencji interpersonalnych, niezbędnych do efektywnej i komfortowej pracy.

OPTYMALIZACJA STRESU, CZYLI STRES SZYTY NA MIARĘ

Na szkoleniu wspólnie z uczestnikami określimy przyczyny oraz objawy doświadczanego stresu.

Roczna grupa asertywności

Roczna praca w grupie pozwala na przećwiczenie zachowań asertywnych w najpełniejszej gamie różnorodnych sytuacji. Uczestnicy…

 

 

 

 

 

JAK ZADBAĆ O SIEBIE I DZIECKO W OKRESIE IZOLACJI

Jak współistnieć z kilkulatkiem w jednej przestrzeni, wychodząc naprzeciw jego potrzebom i swoim własnym.

 

X