Praca ze strachem i lękiem w podejściu EFT

Praca ze strachem i lękiem w podejściu EFT

Warsztat online

EFT

Trudności związane ze strachem i lękiem są stanami przewlekłymi o szeroko zakrojonym wpływie na funkcjonowanie interpersonalne, zawodowe i psychologiczne. Chociaż obecne wytyczne dotyczące leczenia kładą nacisk na pracę w podejściu CBT, niedawno pojawiły się skuteczne alternatywy.

Podczas tego warsztatu, zacznę od krótkiego przeglądu aktualnych humanistycznych teorii strachu i lęku, a także dowodów na temat wyników terapii humanistycznych w leczeniu problemów lękowych, w tym ostatnich badań nad EFT. Następnie opiszę zastosowanie teorii emocji EFT do strachu i lęku, skupiając się na pomaganiu klientom w opracowaniu schematów emocji strachu/lęku oraz  zrozumieniu różnicy pomiędzy strachem i lękiem, rozróżnieniu różnych rodzajów strachu/lęku. Praktyka umiejętności będzie polegać na pomaganiu klientom w opracowywaniu schematów emocji związanych ze strachem/lękiem.

Pierwszy dzień zaczniemy od zestawu propozycji składających się na model lęku EFT wraz zaproponowaniem możliwości pomocy klientom w regulowaniu ostrych stanów lękowych. Model zakłada wczesną traumę społeczną lub interpersonalną, skutkującą dwiema wewnętrznymi autokonfiguracjami: wyraźnym aspektem hiperczujności, ochronnej wewnętrznej straży i głębszym, często ukrytym, surowym krytycznym aspektem. Pierwszy dzień kończy się badaniem strategii regulacji emocji EFT.

Drugiego dnia skupię się na zastosowaniu kluczowych zadań EFT w pracy z trudnościami lękowymi i rozwiązywaniu ich. Najpierw opiszę, jak połączyć pracę na dwóch krzesłach z rozdarciem lękowym. Praktyka umiejętności będzie polegać na pracy na dwóch krzesłach w przypadku rozłamu lękowego. Dzień drugi będzie kontynuacją zadania polegającego na pracy na krześle współczującym, uspokajającym, aby pomóc klientom okazywać współczucie wrażliwym częściom siebie, które leżą u podstaw stanów lękowych. Zakończę przedstawieniem zintegrowanego modelu praktyki EFT z lękiem, składającego się z sekwencji wzajemnie powiązanych zadań terapeutycznych.

PROWADZĄCY

Dr Robert Elliott jest emerytowanym profesorem na Uniwersytecie Strathclyde (Glasgow, Szkocja). Uzyskał doktorat z psychologii klinicznej na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles, jest również emerytowanym profesorem psychologii na Uniwersytecie w Toledo (Ohio). Jego główne zainteresowania badawcze obejmują procesy zmian w psychoterapii humanistyczno-doświadczeniowej oraz metodologię badań nad psychoterapią. Jest współautorem książek: Facilitating emotional change (1993), Learning emotion-focused psychotherapy (2004), Research methods in clinical psychology (2015), Essentials of Descriptive-Interpretive Qualitative Research (2021), and Emotion-Focused Counselling in Action (2021), a także prawie 200 artykułów w czasopismach i rozdziałów książek.

Robert jest byłym prezesem Society for Psychotherapy Research, a wcześniej był współredaktorem czasopism Psychotherapy Research oraz Person-Centered and Experiential Psychotherapies. Jest członkiem wydziałów psychologii klinicznej, psychoterapii i psychologii humanistycznej Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego. Otrzymał nagrodę Distinguished Research Career Award od Towarzystwa Badań nad Psychoterapią oraz nagrodę Carla Rogersa od Wydziału Psychologii Humanistycznej Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Obecnie mieszka w Północnej Kalifornii, lubi spacery, bieganie, fantastykę naukową, poezję i wszelkiego rodzaju muzykę.

 

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

  • Warsztat będzie odbywał się online za pomocą platformy Zoom.
  • Zajęcia będą tłumaczone symultanicznie na język polski.
  • W warsztacie może uczestniczyć maksymalnie 40 osób.
  • Podczas zajęć uczestnicy będą dzielni na mniejsze grupy.

TERMIN

  • 22 – 23 października 2024 r.
  • Zajęcia będą odbywać się w godzinach 18:00 – 22:00.

CENA

  • Do 21 lipca 2024 – 1460 zł
  • Od 22 lipca do 30 września – 1600 zł
  • Od 1 października – 1750 zł

 

KONTAKT

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt:

Elżbieta Mańkowska
Koordynatorka ds. szkoleń, grup terapeutycznych i superwizyjnych
e.mankowska@osrodekintra.pl
tel.: 577 685 550

Praca ze strachem i lękiem podejściu EFT 22-23 października 2024 r.

Dr Robert Elliott

Niniejsze szkolenie może zostać zwolnione z podatku VAT, jeżeli ma ono charakter kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych w co najmniej 70%. W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków należy wypełnić Oświadczenie, które znajduje się tutaj.