Focusing w psychoterapii osób uzależnionych

Focusing w psychoterapii osób uzależnionych

Focusing

„Tyle już było końców świata” – graniczne doświadczanie procesu zmiany w psychoterapii osób uzależnionych.

 Życie to proces. Drobne zdarzenia przetwarzane są na bieżąco, często nawet bez udziału świadomości. Stają się częścią naszych doświadczeń, zostają wchłonięte przez codzienność. Dla odmiany, sytuacje trudne czy traumatyczne powodują głębsze i bardziej trwałe konsekwencje, wpływając na jakość życia i poczucie tożsamości.  Regulowanie emocjonalnego bólu, który zwykle temu towarzyszy za pomocą substancji pomaga przetrwać, ale zniekształca i dynamizuje ten proces jeszcze bardziej, prowadząc czasem do utraty poczucia sensowności swojego istnienia.

Celem warsztatu jest ukazanie psychoterapii jako procesu korektywnego. Zwrócimy uwagę na warunki zmiany i w odwołaniu do koncepcji egzystencjalnych jej graniczne konteksty. Zarówno w doświadczaniu pacjentów jak i terapeutów. Korzystając z podejścia zorientowanego focusingowo poszukamy metod, które pomagają klientom odnajdywać siebie w swoim procesie i nabierać do niego zaufania.   

Warsztat jest skierowany do psychoterapeutów humanistyczno – doświadczeniowych pracujących z osobami uzależnionymi, oraz specjalistów terapii uzależnień, którzy uczestniczyli w warsztatach zastosowania terapii doświadczeniowej.

Warsztat zakłada pracę na własnym doświadczeniu.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Warsztat trwa dwa dni – sobota, niedziela. Zajęcia odbywają się godzinach: sobota 10:00 – 18:00, niedziela 9:00 – 17:00.

TERMIN

Nowy termin warsztatu podamy wkrótce.

CENA

  • 960 zł – do 26 lutego 2023 r.
  • 1200 zł – od 27 lutego 2023 r.

KONTAKT

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt:

Elżbieta Mańkowska
Koordynatorka ds. szkoleń, grup terapeutycznych i superwizyjnych
e.mankowska@osrodekintra.pl
tel.: 577 685 550

Brak produktów

Niniejsze szkolenie może zostać zwolnione z podatku VAT, jeżeli ma ono charakter kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych w co najmniej 70%. W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków należy wypełnić Oświadczenie, które znajduje się tutaj.