Superwizja

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO SUPERWIZJI EFT?

Przygotuj krótki  opis jak widzisz Klienta:

 1. Wiek, płeć, krótka historia i powód przyjścia klienta oraz która to jest z kolei sesja.
 2. Jak wygląda Wasza relacja do tej pory?
 3. Jaki jest Twój klient: sfokusowany, uważny, czy raczej rozproszony, zadaniowy- czyli w jaki sposób klient przetwarza emocje?
 4. Kompas bólowy klienta; tutaj chodzi o jego znaczące, powtarzające się słowa i zdania.
 5. Z czym klient przychodzi na tę właśnie sesję?
  • nie bardzo wie jak się czuje
  • jest zaskoczony swoją reakcją w określonej sytuacji
  • jest krytyczny w stosunku do siebie
  • ma w sobie dwa różne głosy
  • ma niezałatwioną sprawę z ważną osobą (np. rodzicem)
  • inne sprawy

  Opisz jak pracujesz jako Terapeuta EFT:

  1.Jakie widzisz markery ( sygnały) wskazujące na gotowość klienta do pracy na tej sesji np. z zaskakującą sytuacją, niedokończoną sprawą , krytykiem, wewnętrznym rozdarciem.

  2.Co słyszysz? Czy jesteś aktywny? Co proponujesz Klientowi?

  Wspólne odsłuchanie przygotowanego 15 minutowego nagrania.

  Pytania Superwizora do Superwizanta, które  służą temu aby razem się zastanawiać, bo może nie wszystko  jest jasne.

  1. Jakie jest pytanie superwizyjne Terapeuty?
  2. Jak przebiegała ta sesja, wasza praca?
  3. Jakie identyfikujesz emocje klienta instrumentalne/wtórne/pierwotne/? Adaptacyjne /dezadaptacyjne?
  4. Jakie są wnioski dotyczące konceptualizacji po tej sesji?
  5. Jakie masz propozycje do dalszej pracy?

   

   

   

X