Monika Persak

Towarzyszenie człowiekowi w przeżywaniu jego problemów w odkrywaniu ich źródeł i w poszukiwaniu nowych dróg jest tym, co fascynuje mnie w psychoterapii. W psychoterapii najbliższe jest mi podejście humanistyczne.

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (wyższe studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna ze specjalizacją surdopedagogika). Animator-trener Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Anima-torów KLANZA (organizacji propagującej wykorzystanie technik gestaltowskich w edukacji i wychowaniu).

Ukończyła również szkolę psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra. Udziela zarówno jednorazowych porad psychologicznych jak i prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży i dorosłych oraz psychoterapię grupową (krótko i długoterminową). Zajmuje się wspieraniem rozwoju osobistego, interwencją w sytuacjach kryzysowych, zaburzeniami nerwicowymi, depresyjnymi Udziela również porad pedagogicznych. Pracuje w nurcie humanistycznym.

X