Monika Otto-Ługowska

 

Absolwentka Wydziału Społecznej Psychologii Klinicznej w SWPS w Warszawie. Ukończyła Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra.

Doświadczenie w pracy psychologicznej zdobywała odbywając staże w szpitalach psychiatrycznych i organizacjach pozarządowych. Pracowała w Centrum Praw Kobiet i Fundacji „Dzieci Niczyje”, gdzie udzielała pomocy psychologicznej m.in. osobom, które doświadczyły przemocy. Obecnie pracuje również w Poradni Poza Iluzją, gdzie prowadzi psychoterapię indywidualną oraz warsztaty dla młodzieży i młodych dorosłych.

Pomaga dorosłym oraz młodzieży, cierpiącym z powodu: zaburzeń nastroju, lęków, problemów w relacjach z ludźmi, nałogowego używania komputera bądź Internetu, będącym w kryzysie, oraz osobom które doświadczyły przemocy. W psychoterapii integruje nurt humanistyczny i jego narzędzia z systemowym rozumieniem problemów osoby, z którą pracuje. Pogłębia swoją wiedzę na szkoleniach i konferencjach dotyczących psychoterapii. Pracuje pod stałą superwizją.

X