Leszek Zwierzyński

 

Absolwent Wydziału Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Psychoterapeuta, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, absolwent Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie i licznych szkoleń z zakresu terapii uzależnień w Studium Pomocy Psychologicznej.

Ma doświadczenie trzydziestoletniej pracy z osobami uzależnionymi oraz członkami ich rodzin.

Pracuje również z osobami przeżywającymi różnego rodzaju trudności w relacjach z innymi ludźmi i doświadczającymi objawów (nerwicowych, depresyjnych) utrudniających optymalne funkcjonowanie.

W swojej pracy zawodowej wykorzystuje podejście psychodynamiczne i humanistyczne łącząc je z elementami terapii poznawczo-behawioralnej.

X