Katarzyna Parusińska

Prowadzi konsultacje, pomoc psychologiczną i terapię dzieci, młodzieży i ich rodziców.

Psycholog kliniczny, absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła Studium Rodziny, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, szkolenie w zakresie terapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży, mediacji rodzinnych, kurs terapii rodzin oraz szkolenie z terapii krótkoterminowej w Polskim Instytucie Ericksonowskim.

Swoją pracę zawodową rozpoczynała na Oddziale Nerwic Szpitala Psychiatrycznego w Kościanie. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy interwencyjnej i terapeutycznej z dziećmi, młodzieżą i  rodzinami. Prowadziła grupy rozwijające umiejętności wychowawcze dla rodziców, zajęcia rozwijające umiejętności emocjonalno-społeczne dla dzieci i młodzieży. Pracuje również w obszarze działań profilaktycznych dotyczących problemów uzależnień, przeciwdziałania przemocy, radzenia sobie ze stresem. Szkoliła  studentów psychologii, trenerów, osoby pracujące w obszarze pomagania innym ludziom. Założycielka Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka. Psycholog szkolny.

Mężatka, matka 3 dzieci.