Beata Okulska

Wierzę, że każdy z nas ma wrodzoną zdolność do samorealizacji i urzeczywistnienia pełni swoich możliwości lecz napotyka w swym życiu przeszkody, które czasem ten rozwój zatrzymują. Psychoterapię rozumiem jako wspólną drogę, wymagającą wiele odwagi i wytrwałości, w której razem z pacjentem pracujemy, aby w atmosferze bezpieczeństwa i zaufania rozpoznać, zrozumieć i usunąć te przeszkody.

Jest psychologiem, absolwentką Uniwersytetu Śląskiego. Ukończyła Szkołę Psychoterapii przy Ośrodku INTRA, Szkołę Trenerów Fundacji Synapsis oraz szkołę psychoterapii grupowej.

Prowadzi psychoterapię indywidualną, grupową oraz treningi interpersonalne i warsztaty psychologiczne. Zajmuje się także szkoleniami dla firm oraz psychoedukacją.

Ma doświadczenie w terapii indywidualnej i grupowej osób, które borykają się z lękiem i trudnościami w relacjach z ludźmi, osobami, które doznały w dzieciństwie przemocy, nadużyć lub zaniedbań, wychowały się w rodzinie z problemem alkoholowym (DDA), a także z osobami, które nadużywają alkoholu lub są bliskimi osób uzależnionych.

Korzysta ze zdobyczy różnych nurtów psychoterapii, dążąc do stworzenia dla każdej osoby nowej terapii – dostosowanej indywidualnie do niepowtarzalności jej problemów, doświadczeń i osobowości. Najbliższe jest jej jednak podejście humanistyczne i interpersonalne.

X