Aneta Gawot

 

Absolwentka  Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Wydziału Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Aktualnie w trakcie Całościowego Szkolenia z Psychoterapii w podejściu systemowo – psychodynamicznym (Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin „Na Szlaku” oraz Klinika Psychiatrii UJ w Krakowie). Ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej oraz Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia przy Instytucie Psychologii Zdrowia PTP. Obecnie w procesie certyfikacyjnym Specjalisty Terapii Uzależnień.

Zajmuje się indywidualną i grupową pomocą psychologiczną, psychoterapią młodzieży a także rodzin i par. Prowadzi także warsztaty z zakresu profilaktyki i pomocy psychologicznej młodzieży. Obecnie pracuje również w Poradni „Poza Iluzją”, gdzie prowadzi psychoterapię indywidualną oraz warsztaty umiejętności społecznych dla młodzieży i młodych dorosłych. Pracuje pod stałą superwizją.

X