Andrzej Święcki

Pracuję w nurcie integratywnym łącząc techniki z różnych szkół terapeutycznych w zależności od potrzeb, bliskie jest mi podejście humanistyczne. Ciekawi mnie towarzyszenie w procesie rozwoju, pomaganie w rozświetlaniu trudnych doświadczeń, w budowaniu satysfakcjonujących relacji z innymi ludźmi oraz z samym sobą.

Jest absolwentem UKSW w Warszawie oraz Szkoły Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej Intra. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Posiada Certyfikat Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Intra.

Prowadzi psychoterapię osób dorosłych, które aktualnie doświadczają kryzysów życiowych, przeżywają konflikty z bliskimi, rozstały się z partnerem, przeżywają smutek, mają trudności w nawiązywaniu bliskich relacji, doświadczają osamotnienia, którym zależy na poprawie jakości życia i lepszym poznaniu swojego wnętrza. Ma doświadczenie w pracy z osobami, które jako dzieci nie otrzymały od swoich najbliższych potrzebnej im uwagi i wsparcia, których rodzice opuścili lub nadużywali wobec nich przemocy, mającymi za sobą doświadczenie dorastania w rodzinie gdzie jedna z osób nadużywała alkoholu lub była ciężko i przewlekle chora.

X