Aleksandra Gołaszewska-Sobolewska

Terapia to dla mnie towarzyszenie drugiej osobie w poznawaniu przeżyć, które go kształtują. Podczas terapii człowiek ma możliwość dostrzec jak wcześniejsze doświadczenia wpływają na jego obecne życie i relacje. Proces ten ma na celu zrozumienie podstaw jakie leżą u naszych decyzji i zachowań, oraz świadomą ich zmianę.

Prowadzi terapię indywidualną oraz grupową dla osób z autyzmem i Zespołem Aspergera, oraz psychoterapię indywidualną. Pracuje z dziećmi w wieku szkolnym, młodzieżą oraz osobami dorosłymi.

Jest absolwentką Społecznej Psychologii Klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyła czteroletnią Szkołę Psychoterapii Ośrodka Intra, rekomendowaną przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Szkołę Mediacji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Zawodowych Mediatorów. Pracownik Poradni Zdrowia Psychicznego gdzie prowadzi terapię grupową i indywidualną skierowaną do osób z diagnozą ze spektrum autyzmu. Prowadzi liczne szkolenia dla psychologów, pedagogów i innych specjalistów współpracujących z osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju.

Wybrane wcześniejsze doświadczenia zawodowe:

  • Terapeuta w fundacji SCOLAR.

Koordynowała merytorycznie program terapeutyczny dla dorosłych osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju i była członkiem zespołu diagnostycznego. Prowadziła również psychoterapię indywidualną, terapię grupową oraz grupy wsparcia dla rodziców dzieci z diagnozą ze spektrum autyzmu.

  • Terapeuta w Fundacji SYNAPSIS.

Prowadziła terapie indywidualną i grupową. Należała do zespołu zajmującego się zachowaniami trudnymi.

  • Terapeuta w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Poradni dla osób z autyzmem w Józefowie

Prowadziła diagnozy oraz grupy wsparcia dla rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Odbyła liczne szkolenie dotyczące m.in. obszarów zachowań trudnych i komunikacji. Swoją wiedzę dotyczącą metod pracy z osobami z autyzmem i Zespołem Aspergera pogłębiała m.in. na wizytach studyjnych w ośrodkach w Belgii.

 

X