Trening Umiejętności Społecznych

Trening Umiejętności Społecznych. Uczę się być razem

DLA KOGO?

Grupy przeznaczone są dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym (zerówka-1 klasa, 2-3 klasa SP) przejawiających trudności w relacjach rówieśniczych i we współpracy (m.in. nieśmiałością, ADHD, z Zespołem Aspergera).

 

PROGRAM

Główne tematy to rozpoznawanie emocji (własnych i cudzych), wyrażanie emocji, radzenie sobie z negatywnymi emocjami, komunikacja, współpraca, przestrzeganie zasad. Zajęcia będą mieć formę zabawy w grupie (zabawy tworzącej warunki do ćwiczenia zaplanowanych na dane zajęcia umiejętności) z elementami wspólnego omawiania poruszanych w ramach danych zajęć tematów.

 

KORZYŚCI

Podczas zajęć dziecko będzie rozwijać umiejętności:

  • współpracy z rówieśnikami
  • rozpoznawania i okazywania emocji
  • komunikacji – inicjowania i podtrzymywania rozmowy, zadawania pytań
  • radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, takimi, jak przegrywanie, czy konflikty
  • przestrzegania zasad

 

PROWADZĄCE

Grażyna Rembelska i Aleksandra Gołaszewska - doświadczone terapeutki od lat prowadzące grupowe zajęcia dla dzieci zmagających się z różnego rodzaju trudnościami w zakresie rozwoju umiejętności społecznych.

 

TERMIN I CZAS TRWANIA

Grupa pierwsza rozpoczyna od końca września w środy w godzinach 14:00-14:45
Grupa druga rozpoczyna od końca września w środy w godzinach 15:00-15:50

Cotygodniowe spotkania, grupy pracują tak, jak szkoły, do czerwca 2022, z wyłączeniem świąt, ferii  itp.

 

LICZBA UCZESTNIKÓW

od 6 do 8 osób

 

JAK SIĘ ZAKWALIFIKOWAĆ?
  • Rekrutacja będzie trwać w ciągu pierwszych 2-3 tygodni września
  • Rekrutacja to spotkanie indywidualne z rodzicami i z dzieckiem (50 minut w cenie 160 zł).

 

KOSZT UCZESTNICTWA
    • 400 zł - cena za miesiąc uczestnictwa dziecka w grupie
ZGŁOSZENIA:

tel.: 535 552 888 (poniedziałek - piątek 12:00 - 18:00)
e-mail: sekretariat.reymonta@osrodekintra.pl

X