Trening Umiejętności Społecznych “Uczę się być razem”

DLA KOGO?

Grupy przeznaczone są dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym (zerówka-1 klasa, 2-3 klasa SP) przejawiających trudności w relacjach rówieśniczych i we współpracy (m.in. nieśmiałością, ADHD, z Zespołem Aspergera).

PROGRAM

Główne tematy to rozpoznawanie emocji (własnych i cudzych), wyrażanie emocji, radzenie sobie z negatywnymi emocjami, komunikacja, współpraca, przestrzeganie zasad. Zajęcia będą mieć formę zabawy w grupie (zabawy tworzącej warunki do ćwiczenia zaplanowanych na dane zajęcia umiejętności) z elementami wspólnego omawiania poruszanych w ramach danych zajęć tematów.

KORZYŚCI

Podczas zajęć dziecko będzie rozwijać umiejętności:

  • współpracy z rówieśnikami
  • rozpoznawania i okazywania emocji
  • komunikacji – inicjowania i podtrzymywania rozmowy, zadawania pytań
  • radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, takimi, jak przegrywanie, czy konflikty
  • przestrzegania zasad
PROWADZĄCE

Grażyna Rembelska i Agnieszka Czusz - Sudoł - doświadczone terapeutki od lat prowadzące zajęcia dla dzieci zmagających się z różnego rodzaju trudnościami w zakresie rozwoju umiejętności społecznych.

TERMIN I CZAS TRWANIA

Nowe terminy podamy wkrótce.

LICZBA UCZESTNIKÓW

od 6 do 8 osób

KOSZT UCZESTNICTWA
  • 400 zł - cena za miesiąc uczestnictwa dziecka w grupie

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Sekretariatem Poradni.

X