Trening asertywności symbolicznej

Trening asertywności symbolicznej

Asertywność symboliczna

Asertywność symboliczna jest formą treningu psychologicznego nastawionego na indywidualną pracę w grupie wokół przeżytych sytuacji traumatycznych z przeszłości – tej bliskiej lub/i z dzieciństwa.

Celem treningu jest odzyskanie zablokowanej mocy sprawczej i przywrócenie energii życiowej w obszarach naznaczonych piętnem traumy.

Sytuacje traumatyczne z przeszłości to wydarzenia, w których człowiek doświadczył bezsilności, lęku, wstydu, upokorzenia i nie był w stanie zareagować lub reagował nieadekwatnie. W sytuacji traumatycznej dochodzi do naruszenia psychicznego lub fizycznego, a ofiara jest pozbawiona możliwości zareagowania w sposób sprawczy. Konsekwencje traumatycznych przeżyć w istotny sposób wpływają na nasze aktualne funkcjonowanie. W podobnych sytuacjach jak w tych z przeszłości ogarnia nas bezsilność, paraliżujący lęk, wstyd, pod wpływem którego rezygnujemy z wielu aktywności życiowych. Pod wpływem dawnych traum blokujemy naszą życiową energię, dezorganizujemy nasze działanie.

Trening jest przeznaczony dla osób dorosłych zainteresowanych własnym rozwojem, a także dla osób po lub w trakcie własnej psychoterapii, najlepiej w końcowym jej etapie.

PROWADZENIE

Piotr Fijewski – psycholog, psychoterapeuta, trener, coach.
Założyciel Ośrodka Intra. Od 1994 roku jest licencjonowanym trenerem i superwizorem treningu grupowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Jest twórcą formy terapii grupowej zwanej asertywnością symboliczną. Jest ekspertem w dziedzinie komunikacji interpersonalnej, budowania i kierowania zespołem, asertywności oraz stresu pracowniczego, prowadzi warsztaty i treningi w tym zakresie. Wraz z Marią Król-Fijewską opracował koncepcję „spowalniania czasu” – szkoleniowej pracy psychoedukacyjnej ze stresem.
Jest autorem kilku poradników psychologicznych m.in. „Nieruchome światło”, „Jak rozwinąć skrzydła”, „Tajemnice pustki wewnętrznej” Współautor poradnika psychoedukacyjnego dla środowisk biznesowych „Asertywność menedżera” (wraz z Marią Król-Fijewską), „Nieobecni.   Jak powrócić do doświadczania swojego życia”.


Maria Fijewska – jest psychologiem klinicznym, certyfikowanym terapeutą i superwizorem psychoterapii PTP, współzałożycielką Ośrodka Intra i pierwszym prezesem Stowarzyszenia Intra. Odpowiada za program Szkoły Psychoterapii Intry, afiliowanej przy PCE Europe. Od 2015 roku prowadzi Seminarium na temat doświadczania, skupiające osoby, starające gromadzić i uporządkować wiedzę na temat procesu doświadczania jako podstawy działań terapeutycznych. Kierowała merytorycznie 3 konferencjami Stowarzyszenia Intra nt. „Doświadczanie a psychoterapia” w 2016, 2017,2018 roku. Prowadzi psychoterapię, superwizje, warsztaty i wykłady. Jest autorką wielu publikacji książkowych (ostatnia książka napisana wraz z mężem, Piotrem Fijewskim, nosi tytuł „Nieobecni. Jak powrócić do doświadczania swojego życia”) i artykułów. Jest ekspertem w zakresie doświadczeniowej pracy nad zmianą zachowań i autorką polskiej wersji treningu asertywności.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

  • Trening trwa 50 godzin dydaktycznych – 4 dni
  • Zajęcia odbywają się małej grupie – do 8 osób
  • Miejsce realizacji – Otwock, ul. Warszawska 32

TERMIN

  • 10 – 13 czerwca 2023 r. w godzinach 9:00 – 19:00

Trening asertywności symbolicznej 10-13 czerwca 2023 r.

Prowadzenie: Piotr Fijewski, Maria Fijewska