Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii; psychoterapeutka.

Prowadzi konsultacje diagnostyczne, psychoterapię indywidualną, a także konsultacje wychowawcze oraz warsztaty dla rodziców. Pracuje z dziećmi, nastolatkami i dorosłymi. W pracy terapeutycznej koncentruje się na wspieraniu Klientów w radzeniu sobie z intensywnymi negatywnymi emocjami oraz w budowaniu satysfakcjonujących relacji z innymi. Pomaga osobom cierpiącym z powodu nasilonego napięcia przejawiającego się lękiem, martwieniem się lub/i nadmiernym rozdrażnieniem. Pracuje z osobami doświadczającymi trudności w obszarach relacji, samooceny i motywacji. Prowadzi psychoterapię w języku polskim i angielskim. Ma doświadczenie w terapeutycznej pracy z osobami, które wychowywały się / żyły w więcej, niż jednej kulturze.

Ukończyła dwuletni Podyplomowy Staż Psychoterapeutyczny w Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju przy Uniwersytecie SWPS (profil pomocy dzieciom i młodzieży oraz profil pomocy osobom dorosłym), a także 4-letnie szkolenie w Szkole Psychoterapii INTRA, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Ukończyła dwustopniowe szkolenie w terapii skoncentrowanej na emocjach (Emotion-Focused Therapy, EFT) oraz dwustopniowe szkolenie w terapii EMDR. Wykłada na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym, prowadząc zajęcia z obszaru psychologii klinicznej na studiach magisterskich oraz wspierania rozwoju młodzieży na studiach podyplomowych.

Wybrane  publikacje:

  • Tarnowska, M., Osińska-Owczarska, A., Sowicka, M., Supel-Szczerbic, G. (2020). How the therapeutic relationship can repair failures in ‘safe other’ experiences required for normal neurodevelopment of capacities for human intimacy and autonomy, Person-Centered & Experiential Psychotherapies, DOI: 10.1080/14779757.2020.1717980
  • Tarnowska, M., Filipiak, M., Zalewski, B. (2017). Poziom kompetencji diagnostycznych w obszarze psychologii klinicznej a wybrane charakterystyki początkujących diagnostów. W: W.J. Paluchowski (red.) Diagnozowanie – wyzwania i konteksty (s. 393-435). Poznań: Wydział Nauk Społecznych UAM.
  • Tarnowska, M., Filipiak, M. (2015). Wstępna diagnoza kliniczna w kontekście ambulatoryjnego ośrodka psychoterapii – planowanie, badanie i interpretacja danych. W: M. Filipiak, W.J. Paluchowski, B. Zalewski i M. Tarnowska (red.) Diagnoza psychologiczna: kompetencje i standardy. Wybrane zagadnienia (s. 251‐270). Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.
  • Tarnowska, M., Kofta, M., Jedliński, K. (2015). Czynniki sprzyjające i niesprzyjające podmiotowemu spostrzeganiu pacjenta przez terapeutę. Roczniki Psychologiczne, 18 (3), 381-406.

 

X