SZEŚĆ ŹRÓDEŁ WYPALENIA ZAWODOWEGO. CZY JESTEŚ ZAGROŻONY?

 

 

Paula Davis-Laack trenerka z zakresu odporności psychicznej i umiejętnego radzenia sobie ze stresem na łamach Psychology Today napisała o sześciu najczęstszych przyczynach wypalenia zawodowego.  

 

 

Na początku jednak odniosła się do samego słowa „wypalenie”, które jej zdaniem bardzo często jest nadużywane bądź błędnie rozumiane. Wypalenie nie oznacza złego dnia, ani też depresji, chociaż może prowadzić do problemów ze zdrowiem psychicznym i fizycznym, w tym także do depresji. Paula Davis-Laack na podstawie swojego doświadczenia zawodowego definiuje wypalenie jako utrzymujący się brak synchronizacji z jednym lub kilkoma aspektami swojego życia, czego rezultatem jest utrata energii, entuzjazmu i pewności siebie, a w konsekwencji pogorszenie zdrowia i samopoczucia. Chociaż wypalenie może wystąpić w wielu dziedzinach życia (rodzice czy małżonkowie także mogą go doświadczyć), większość badań nad wypaleniem koncentruje się na obszarze zawodowym. Badania, które przeprowadzili dr. Michael P. Leiter i Christina Maslach wskazują na sześć konkretnych źródeł wypalenia zawodowego:

– Brak kontroli. Jeśli pracownik czuje, że nie ma zbyt wiele do powiedzenia, jego wpływ na bieg wydarzeń jest bardzo ograniczony, a jednocześnie są mu stawiane wysokie wymagania, to jest na prostej drodze do zawodowego wypalenia. Jedno z badań (Karasek, R. i in., 1981) wskazało, że to właśnie kombinacja wysokich wymagań z niskim poczuciem kontroli jest najbardziej szkodliwa dla zdrowia psychicznego i fizycznego badanych. Osoby z tej kategorii były najbardziej narażone na depresję i choroby wieńcowe.

– Konflikt wartości. Na ten czynnikiem narażone są osoby, które czują, że istnieje rozdźwięk między ich własnym systemem wartości a wartościami prezentowanymi przez organizację. Choć wiele korporacji emanuje hasłami takimi jak „otwartość”, „kreatywność” czy „praca zespołowa”, nie zawsze znajdują one odbicie w rzeczywistości. Co więcej, sama misja danej organizacji może kłócić się z tym, co ważne dla jej pracownika.

– Niewystarczająca nagroda. Chodzi tu nie tylko o niską pensję, ale także niewystarczające poczucie docenienia. Osoby, które nie czują, że ich praca jest widziana i nie otrzymują pozytywnych informacji zwrotnych za dobrze wykonane zadania, są bardziej narażone na wypalenie zawodowe.

– Przeciążenie pracą. Poczucie przeciążenia pracą nie wynika wyłącznie z nadmiaru obowiązków, ale także z nawału pilnych spraw. Autorka tekstu Paula Davis-Laack powołuje się w tym punkcie na osobiste doświadczenie- zanim zajęła się coachingiem, pracowała w kancelarii prawniczej, gdzie doświadczyła wypalenia zawodowego. Jednym z czynników przyczyniających się do jej złego stanu, była presja spowodowana „pilnością” zleceń. Jeden z klientów autorki miał w zwyczaju nadawać swoim sprawom absolutny priorytet- w mailach do byłej prawniczki nazywał swoje zlecenia „nukrearnymi”, „superatomowymi” oraz „katastroficznymi”, co miało zmotywować ją do zajęcia się nimi w pierwszej kolejności.

– Niesprawiedliwość. Jeśli w pracy panuje kultura faworyzowania, zadania i awanse przyznawane są w niezrozumiały sposób, a najważniejsze sprawy firmy omawiane za zamkniętymi drzwiami, pracownicy czują się traktowani niesprawiedliwie. Zgodnie z artykułem, który niedawno ukazał się w Harvard Business Review, najważniejszą rzeczą wpływającą na dobre funkcjonowanie firmy jest przejrzystość informacji, czyli to, że pracownicy są informowani o tym, co naprawdę się dzieje. Nic nie ogranicza morale bardziej niż szeptanie za zamkniętymi drzwiami.

– Wewnętrzne podziały. W wielu firmach pracownicy muszą spędzać całe dnie z kolegami, za którymi nie przepadają, nikt nie uczy ich mechanizmów rozwiązywania konfliktów, a informacje zwrotne właściwie nie istnieją. Jedno z badań wykazało, że liczba osób, które twierdzą, że nie mają z kim rozmawiać o ważnych sprawach w swoim środowisku pracy, prawie się potroiła w latach 1985-2004 (McPherson, Smith-Lovin i Brashears, 2006). W pracy spędzamy tak dużo czasu, że budowanie lepszych relacji powinno być głównym celem wszystkich pracowników i menedżerów.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat budowania dobrej atmosfery w zespole, przeczytaj wywiad z naszym trenerem biznesu: https://osrodekintra.pl/dobrze-zbudowany-zespol-dziala-znacznie-efektywniej-bo-ludziom-sie-chce/
lub zapoznaj się z naszą ofertą dla firm: https://osrodekintra.pl/szkolenia-dla-firm/

źródło tekstu: Psychology Today/ Six Sources of Burnout at Work

Foto: Isabela Drasovean by Unsplash