WŁADZE STOWARZYSZENIA INTRA

Zarząd

 • Kuba Jabłoński – Prezes Zarządu
 • Maria Fijewska – Wiceprezes Zarządu
 • Sylwia Żyła – Członek Zarządu
 • Piotr Fijewski – Członek zarządu
 • Paweł Sala – Skarbnik
 • Andrzej Święcki - Sekretarz

Komisja Etyki

 • Jolanta Sokół – Jedlińska – Przewodnicząca
 • Iwona Oleksiuk – Toboła – Członek komisji
 • Elżbieta Królak - Członek komisji
 • Halina Czerniakiewicz - Członek komisji

Komisja rewizyjna

 • Krzysztof Zalewski - Przewodniczący
 • Ewa Michniewicz - Z-ca Przewodniczącego
 • Anna Osinska - Sekretarz
X