KIM JESTEŚMY

Jesteśmy profesjonalistami, zajmujemy się pomaganiem ludziom w problemach psychologicznych i wspieraniem rozwoju. Wywodzimy się z Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, gdzie pracujemy lub się uczyliśmy się (lub uczymy) prowadzenia psychoterapii, treningu psychologicznego warsztatu czy też pomocy psychologicznej.

Najistotniej jednak łączy nas doświadczeniowy charakter naszej pracy zawodowej. Oznacza on, że doświadczenie występuje  dla nas  w 3 funkcjach:

  • jest celem naszej pracy – czy treningu pomagamy naszym klientom przezwyciężyć ograniczenia i zaburzenia procesu doświadczania , pomóc w uzyskaniu pełnego , niezafałszowanego kontaktu z własnym doświadczeniem.
  • jest środkiem naszej pracy – badanie własnego doświadczenia treści zewnętrznych i wewnętrznych stanowi podstawowy zabieg terapeutyczny
  • jest tematem naszej pracy – zarówno w kontakcie indywidualnym, jak i w pracy grupowej koncentrujemy się na doświadczeniach naszych klientów w różnych, najistotniejszych dla nich obszarach.

Tak więc są w śród nas osoby identyfikujące się z praktyką rogersowską  i focusingową, gestaltyści, terapia EFT (terapia zorientowana na emocje), trenerzy interpersonalni, trenerzy asertywności i asertywności symbolicznej itd. – wszyscy ci, którzy orientują się na badanie doświadczeń klientów i wspierają pełny , niezniekształcony proces doświadczania.

Okoliczności powstania

Powstanie Stowarzyszenia INTRA jest odpowiedzią na potrzebę wielu osób związanych z Ośrodkiem, by istniała profesjonalna instytucja, umożliwiająca promująca rozwój zawodowy terapeutów i trenerów w nurcie doświadczeniowym. Pragnęlibyśmy nie tylko się uczyć, ale i odpowiadać na takie pytania  z zakresu teorii doświadczania, na które dotąd nie pasły odpowiedzi. Chcielibyśmy być w żywym kontakcie z międzynarodowym ruchem terapeutycznym o nachyleniu doświadczeniowym.

Innym nurtem, który wpłynął na powstanie Stowarzyszenia INTRA była chęć zaangażowania się za pośrednictwem Stowarzyszenia w działania nie komercyjne, które dają możliwość dotarcia do osób, wymagających szczególnie pomocy i wsparcia psychologicznego.

Nasza misja

Główną misją Stowarzyszenia INTRA jest rozwój podejścia doświadczeniowego do terapii indywidualnej i pracy grupowej. W związku z tym chcemy:

  • rozwijać wiedzę na temat procesu doświadczania
  • szkolić terapeutów i trenerów w podejściu doświadczeniowym
  • brać udział i organizować międzynarodowe spotkania i konferencje na temat pracy doświadczeniowej
  • dbać opoziom pracy terapeutycznej poprzez system certyfikacji terapeutów i superwizorów
  • popularyzować w różnych środowiskach wiedzę na temat doświadczania i jego podstawowego związku ze zdrowiem i dobrostanem psychicznym
  • angażować się w edukację społeczną w nurcie doświadczeniowym wobec osób szczególnie potrzebujących pomocy i wsparcia psychologicznego
  • publikować książki i artykuły promujące wiedzę na temat doświadczania.

Szkolenia psychoterapeutyczne

Stowarzyszenie Intra rekomenduje szkolenie psychoterapeutyczne realizowane przez Ośrodek Intra  - Szkoła Psychoterapii, Szkoła Psychoterapii Humanistycznej.

Szkolenia spełniają wymogi dotyczące szkoleń psychoterapeutów opracowane przez Polską Radę Psychoterapii..

Absolwenci mogą ubiegać się o certyfikaty psychoteraputyczne i superwizoskie przyznawane przez Stowarzyszenie Intra.

X