DOŁĄCZ DO NAS

BLISKA JEST CI PRACA W NURCIE HUMANISTYCZNYM?

MASZ POMYSŁ NA WŁASNY PROJEKT LUB REALIZACJĘ GRANTU?

DOŁĄCZ DO NAS!

Chcemy by osoby pracujące w podobnym do nas stylu (integracyjnym/humanistycznym/doświadczeniowym) mogły w ramach Stowarzyszenia Intra pogłębiać swoją wiedzę, wymieniać doświadczeniami, realizować pomysły i inspirować nawzajem.

Chcemy, aby humanistyczny styl pracy, oparty na uważności, obecności i doświadczeniu, upowszechnił się i znalazł zastosowanie wobec jak najszerszej klasy problemów i odbiorców.

Tu będziemy mogli wydawać potrzebne w środowisku skrypty i książki pomagające w pracy.

Tu korzystając z formuły organizacji pozarządowej, będzie można pozyskać pieniądze i zrealizować programy terapeutyczne lub szkoleniowe dla osób, dla których ze względów finansowych usługi komercyjne są niedostępne.

W każdym środowisku, któremu potrzebna jest pomoc terapeutyczna lub psychoedukacyjna oparta na doświadczeniu – Stowarzyszenie Intra MOŻE DZIAŁAĆ!

 Zapraszamy Was do tworzenia Stowarzyszenia razem z nami!

Jak zostać członkiem  Stowarzyszenia Intra?

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Intra może być każda osoba fizyczna zainteresowana integracyjną psychoterapią doświadczeniową i edukacją społeczną w duchu humanistycznym.

Warunkiem ubiegania się o członkostwo jest złożenie deklaracji.

Składana deklaracja musi zawierać podpisy dwóch członków wprowadzających.

Podpisy członków wprowadzających mogą być udzielone:

  • pisemnie na deklaracji
  • w formie rekomendacji przesłanych mailami przez członków wprowadzających na adres biuro@stowarzyszenieintra.org.pl

Deklaracje prosimy wysłać na adres Stowarzyszania (01-904 Warszawa, ul. Bajana 40), można też przesłać ją faxem na nr 22 826 35 34 lub na adres: biuro@stowarzyszenieintra.org.pl.

Deklaracje rozpatruje zarząd i zawiadamia pisemnie kandydata o przyjęciu i sposobie regulowania składek.

Nie należy wpłacać składek przed uzyskaniem potwierdzenia o przyjęciu do Stowarzyszenia.

Składki członkowskie

Składka członkowska wynosi 120,00 zł rocznie.

Składkę należy wpłacić przelewem na konto Stowarzyszenia:

Nr konta 30 1910 1048 2787 0074 1331 0001

W tytule przelewu prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz informacji za który rok wpłacana jest składka.

DEKLARACJA

X