FOCUSING - ZROZUMIEĆ SIEBIE

FOCUSING – ZROZUMIEĆ SIEBIE

Warsztat focusingowy

CZYM JEST FOCUSING

Focusing to proces terapeutyczny polegający na ogniskowaniu nieosądzającej uwagi na wewnętrznej wiedzy, która jest bezpośrednio odczuwalna w organizmie ale trudna do ujęcia słowami. Ma on na celu wspieranie w docieraniu do potrzeb, lepszym rozumieniu własnej sytuacji i stymulowanie rozwoju osoby. Dzięki rozwijaniu umiejętności opisywania świeżego, bieżącego doświadczenia (które jest za każdym razem inne) człowiek ma większą szansę wyzwolenia się ze starych schematów, niż gdy jedynie zastanawia się nad sobą i analizuje oraz interpretuje swoje problemy.

Metoda została opracowana przez Eugena Gendlina na podstawie obserwacji i badań nad skutecznością procesu psychoterapii. Zadał on sobie pytanie czym różnią się osoby robiące duże postępy w terapii od osób robiących małe lub żadne. Odpowiedzią był pewien charakterystyczny rodzaj uwagi poświęcanej własnemu doświadczeniu lub jego brak. Gendlin podkreśla, nie wynalazł ani nie odkrył niczego nowego. Opracował jedynie pewien model w celu nauczenia focusingu tych, którzy sami z siebie go nie praktykują. Tym samym focusing stał się pierwszą „techniką” stosowaną i akceptowaną przez terapeutów praktykujących w podejściu skoncentrowanym na osobie.

O WARSZTACIE

Warsztat jest skierowany do wszystkich, którzy chcą rozwijać umiejętność rozumienia swoich stanów wewnętrznych, ze szczególnym uwzględnieniem osób, których doświadczenia są czasem dla nich samych niejasne – a co za tym idzie trudne do zakomunikowania otoczeniu. Zapraszamy również osoby, które mimo różnych form pracy nad sobą (terapie, warsztaty) mają wrażenie, że nie posuwają się do przodu – dochodzą wciąż do tych samych intelektualnych wniosków lub wciąż przeżywają te same bolesne emocje.

Przed rozpoczęciem warsztatu uczestnicy odbywają bezpłatną konsultację z prowadzącym. 

PROWADZENIE

Krzysztof Górski – zawodowo jest psychoterapeutą, a z wykształcenia magistrem socjologii. Uczył się się w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW i Szkole Psychoterapii Ośrodka Intra. Ukończył szkolenia z Focusingu, Emotion Focused Therapy, Emotion Focused Terapy i Emotion Focused Therapy for Couples.

Uczy focusingu w Szkole Psychoterapii Intra. Jest certyfikowanym psychoterapeutą i trenerem Focusing Institute w Nowym Jorku. Jest członkiem Stowarzyszenia Intra i współtworzy Polski Instytut Focusingu . Pracuje w nurcie humanistyczno – doświadczeniowym. Korzysta z focusingu w codzienności.

Od ponad 25 lat zajmuje się pomocą psychologiczną. Od ponad 10 lat specjalizuje się w psychoterapii indywidualnej dorosłych, a także prowadzi psychoterapię par.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Warsztat trwa dni – 16 godzin. Będzie się odbywał w godzinach 9:00 – 17:00, w siedzibie Ośrodka Intra. Warsztat obywa się w małej grupie – do 14 osób.

TERMINY

21 – 22 października 2022 r.

Warsztat focusingowy 21-22 października 2022 r.

Prowadzenie: Krzysztof Górski

  Dane pracownika

  Dane pracownika 2

  Dane pracownika 3

  DANE FIRMOWE:

  Dołącz wypełnione oświadczenie
  Osoba dokonująca zapisu / osoba do kontaktu

  Niniejsze szkolenie może zostać zwolnione z podatku VAT, jeżeli ma ono charakter kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych w co najmniej 70%. W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków należy wypełnić Oświadczenie, które znajduje się tutaj.

  X