Trening asertywności symbolicznej

Trening asertywności symbolicznej

Asertywność symboliczna

CZYM JEST ASERTYWNOŚĆ SYMBOLICZNA

Asertywność symboliczna jest formą treningu psychologicznego nastawionego na indywidualną pracę w grupie wokół  przeżytych sytuacji traumatycznych z przeszłości – tej bliskiej lub/i z dzieciństwa. Celem treningu jest odzyskanie zablokowanej mocy sprawczej i przywrócenie energii życiowej w obszarach naznaczonych piętnem traumy. Sytuacje traumatyczne z przeszłości, to wydarzenia, w których człowiek doświadczył bezsilności, lęku, wstydu, upokorzenia i nie był w stanie zareagować, lub  reagował nieadekwatnie.

W sytuacji traumatycznej dochodzi do naruszenia psychicznego lub fizycznego a ofiara jest pozbawiona możliwości  zareagowania w sposób sprawczy. Konsekwencje traumatycznych przeżyć w istotny sposób wpływają na nasze aktualne funkcjonowanie. W podobnych sytuacjach, jak  w tych  z przeszłości ogarnia nas bezsilność,  paraliżujący lęk , wstyd, pod wpływem którego rezygnujemy z wielu aktywności  życiowych. Pod wpływem dawnych traum blokujemy naszą życiową energię, dezorganizujemy nasze działanie.

Warsztat jest przeznaczony dla osób dorosłych zainteresowanych własnym rozwojem, a także  do osób po, lub w trakcie  własnej psychoterapii, najlepiej  w końcowym jej etapie.

Wskazana jest wiedza, np. książkowa, lub  osobiste doświadczenie uczestnictwa w treningu lub warsztacie zawierającym elementy asertywnych narzędzi komunikacyjnych. Nie jest to jednak niezbędne.

Brak produktów

  Dane pracownika

  Dane pracownika 2

  Dane pracownika 3

  DANE FIRMOWE:

  Dołącz wypełnione oświadczenie

  Osoba dokonująca zapisu / osoba do kontaktu