Stanowczo, łagodnie, bez lęku - czyli asertywna komunikacja

Stanowczo, łagodnie, bez lęku – czyli asertywna komunikacja

Asertywna komunikacja

Asertywność to umiejętność pełnego wyrażania siebie w kontakcie z inną osobą czy osobami. Zachowanie asertywne oznacza bezpośrednie, uczciwe i stanowcze wyrażenie wobec innej osoby swoich uczuć, postaw, opinii lub pragnień, w sposób respektujący uczucia, postawy, opinie, prawa i pragnienia drugiej osoby. Zachowanie asertywne różni się więc od zachowania agresywnego, oznacza bowiem korzystanie z osobistych praw bez naruszania praw innych osób. Zachowanie asertywne różni się też od zachowania uległego, zakłada bowiem działanie zgodne z własnym interesem oraz stanowczą obronę siebie i swoich praw – bez nieuzasadnionego niepokoju, łagodnie, lecz stanowczo.

„Stanowczo, łagodnie, bez lęku” – Maria Król – Fijewska 

Stanowczo. łagodnie, bez lęku – czyli jak?

Warsztat pozwala na rozwój kompetencji interpersonalnych, ułatwiających asertywną komunikację. Uczestnicy poznają własny styl komunikacji, przyjrzą się indywidualnemu podejściu do asertywności, oraz nauczą się sposobów reagowania w sytuacjach trudnych. Wszystkie te umiejętności będzie można zastosować w praktyce podczas licznych ćwiczeń. Podczas warsztatu będzie można przećwiczyć zdobywane umiejętności oraz wypracować sposoby reagowania w sytuacjach trudnych. Osoby biorące udział w szkoleniu poznają narzędzia i techniki asertywne, przydatne w wielu obszarach codziennego funkcjonowania zarówno w życiu osobistym jak i zawodowym.

Cele szkolenia:

 • Zrozumienie siebie w procesie komunikacji – swoich celów, potrzeb, oczekiwań i intencji;
 • Zdobycie umiejętności budowania jasnego przekazu;
 • Poznanie zakłóceń w komunikacji oraz dynamiki relacji interpersonalnych;
 • Zdobycie wiedzy na temat warunków efektywnej współpracy zespołowej;
 • Zwiększenie efektywności osobistej w budowaniu partnerskich relacji;
 • Praktyczne ćwiczenia na przykładach własnych – opanowanie technik skutecznej komunikacji oraz wypracowanie strategii zachowań w obliczu konkretnych sytuacji.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Postawa asertywna – budowanie indywidualnego rozumienia

 • Asertywność – czym jest?
 • Asertywność, agresja czy uległość? – jak świadomie wybierać
 • Co daje asertywność w relacjach osobistych i zawodowych?

2. Asertywna obrona i stawianie granic – nauka zachowań i doświadczanie

 • Odmawianie
 • Wyrażanie i obrona własnych poglądów
 • Reagowanie na nieuzasadnione i uzasadnione uwagi krytyczne
 • Obrona przed manipulacją, agresją, atakiem werbalnym, presją i ingerencją

3. Asertywna ekspansja i wywieranie wpływu – nauka zachowań i doświadczanie

 • Skuteczne wyrażanie próśb i oczekiwań – konkret & kontrakt
 • Udzielanie konstruktywnej krytyki – budowanie własnego autorytetu
 • Siła asertywnej pochwały – pozytywne kreowanie otaczającej rzeczywistości

4. Filary konstruktywnego dialogu – techniki i narzędzia

 • Narzędzie konstruktywnej komunikacji – jak słuchać, by inni mówili i jak mówić, by inni słuchali?
 • Feedback jako narzędzie budowania zadowolenia z siebie i efektywności zawodowej
 • Autodiagnoza stylu komunikacji – jakim uchem słucham? jakimi ustami mówię? Płaszczyzny wypowiedzi von Thuna

5. Budowanie pozytywnych relacji w środowisku zawodowym 

 • Zaufanie i otwartość podstawą skutecznej współpracy
 • „Gry i transakcje” między ludźmi – jak nie dać się „wkręcić” w kontakcie z innymi?
 • Dobrze działający zespół – dysfunkcje zespołowe według Lencionego

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 • Szkolenie odbywa się w godzinach 9:00-17:00 z godzinną przerwą obiadową
 • Zajęcia odbywają się małej grupie – do 12 osób.
 • Miejsce: Ośrodek Intra, ul. Aspekt 44, Warszawa

TERMINY

 • 4 – 5 marca 2024 r.

KONTAKT

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt:

Izabela Wiącek
Koordynatorka ds. szkoleń,
tel. 577 761 122,
szkolenia@osrodekintra.pl

Stanowczo, łagodnie, bez lęku – czyli asertywna komunikacja 4-5 marca 2024 r.

Prowadzenie: Izabela Kobierecka

  Dane pracownika

  Dane pracownika 2

  Dane pracownika 3

  DANE FIRMOWE:

  Dołącz wypełnione oświadczenie

  Osoba dokonująca zapisu / osoba do kontaktu

  Niniejsze szkolenie może zostać zwolnione z podatku VAT, jeżeli ma ono charakter kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych w co najmniej 70%. W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków należy wypełnić Oświadczenie, które znajduje się tutaj.