Warsztat focusingowy

Warsztat focusingowy

Warsztat focusingowy

CZYM JEST FOCUSING

Focusing to metoda opracowana przez Eugena Gendlina na podstawie obserwacji i badań nad skutecznością psychoterapii. Zadał on sobie pytanie czym różnią się osoby robiące duże postępy w terapii od osób robiących małe lub żadne. Odpowiedzią był pewien charakterystyczny rodzaj uwagi poświęcanej własnemu doświadczeniu lub jego brak. Focusing to proces polegający na ogniskowaniu nieosądzającej uwagi na wewnętrznej wiedzy, która jest bezpośrednio odczuwalna w organizmie ale trudna do ujęcia słowami. Ma on na celu wspieranie w docieraniu do potrzeb, lepszym rozumieniu własnej sytuacji i stymulowanie rozwoju osoby. Dzięki rozwijaniu umiejętności opisywania świeżego, bieżącego doświadczenia (które jest za każdym razem inne) człowiek ma większą szansę wyzwolenia się ze starych schematów, niż gdy jedynie zastanawia się nad sobą i analizuje oraz interpretuje swoje problemy.

O WARSZTACIE

Warsztat jest skierowany do wszystkich, którzy chcą rozwijać umiejętność rozumienia swoich stanów wewnętrznych, ze szczególnym uwzględnieniem osób, których doświadczenia są czasem dla nich samych niejasne – a co za tym idzie trudne do zakomunikowania otoczeniu. Zapraszamy również osoby, które mimo różnych form pracy nad sobą (terapie, warsztaty) mają wrażenie, że nie posuwają się do przodu – dochodzą wciąż do tych samych intelektualnych wniosków lub wciąż przeżywają te same bolesne emocje.

Warsztat focusingowy 18 czerwca 2023 r.

Claude Missiaen, Joanna Kaczmarek

  Dane pracownika

  Dane pracownika 2

  Dane pracownika 3

  DANE FIRMOWE:

  Dołącz wypełnione oświadczenie

  Osoba dokonująca zapisu / osoba do kontaktu