Psychoterapia

Nasz Ośrodek powstał w 1991 r. Psychoterapia stanowiła i stanowi ważną część naszej działalności. Prowadzona przez nas terapia ma charakter integratywny – korzystamy ze zdobyczy różnych kierunków psychoterapeutycznych. Nastawiamy się głównie na pracę ze świadomą stroną psychiki pacjenta. Odwołujemy się do ważnych indywidualnych symboli, historii życia i nauki konstruktywnych zachowań. Naszą terapię opieramy na przekonaniu, że człowiek jest złożoną istotą, której elementy cielesne, psychiczne, społeczne i duchowe wzajemnie na siebie oddziaływują.

Ośrodek Intra posiada statut Podmiotu Leczniczego, w ramach którego prowadzona jest Poradnia Zdrowia Psychicznego. W związku z tym wszystkie formy psychoterapii, pomoc psychologiczna, konsultacje psychiatryczne są objęte zwolnieniem z podatku VAT.

Terapia integratywna, doświadczeni psychoterapeuci

 • Konsultacje psychiatryczne

  CZYM ZAJMUJE SIĘ PSYCHIATRA? Psychiatra jest lekarzem – ma ukończone 6-letnie studia medyczne, a po…

  więcej
 • Mediacje

  Mediacja jest to proces wspólnego dochodzenia stron konfliktu do porozumienia (konsensusu) przy pomocy osoby trzeciej…

  więcej
 • Pomoc dla DDA

  Dla osób pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym (DDA - Dorosłe Dzieci Alkoholików) prowadzimy zarówno…

  więcej

 

X