Psychoprofilaktyka

Psychoprofilaktyka w INTRZE

 

Nasze działania psychoprofilaktyczne dotyczą różnych problemów:

  • niskiego poczucia własnej wartości,
  • małej umiejętności radzenia sobie z nieprzyjemnymi emocjami,
  • sięgania po środki uzależniające,
  • ulegania presji grupy,
  • podejmowania przypadkowych i zbyt wczesnych kontaktów seksualnych,
  • przemocy wobec dzieci (w tym cyberprzemocy)
  • agresji w szkole.

Proponujemy  zajęcia warsztatowe dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, a także spotkania dla ich rodziców oraz szkolenia dla nauczycieli. Przez włączenie rodziców i wychowawców do współpracy chcemy zwiększyć skuteczność oddziaływań profilaktycznych wobec dzieci i młodzieży i osiągnąć pozytywne zmian w obszarach już zagrożonych.

Zajęcia warsztatowe dla młodzieży prowadzą młodzi absolwenci szkół trenerskich INTRY pod superwizją doświadczonych trenerów.

Realizujemy następujące programy psychoprofilaktyczne:

1.    Jak być sobą i oprzeć się presji innych osób

2.    Trudne stany wewnętrzne – jak sobie z nimi radzić

3.    „Różowa skarpetka”, czyli co może wyniknąć z podejmowania zachowań ryzykownych

4.    Warsztat antystresowy

5.    ,,TWÓJ WYBÓR’’- program profilaktyczny w zakresie   rozwiązywania problemów związanych ze środkami uzależniającymi

6.    Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci

7.    Przeciwdziałanie agresji w szkole

W sprawie organziacji zajęć z zakresu profilaktyki prosimy o kontakt z Katarzyną Parusińskąprowadzącą Centrum Profilaktyki i Edukacji Psychologicznej, pod opieką merytoryczną Ośrodka INTRA. Telefon kontaktowy: 502 119 789

X