Portfolio Category: Psychoterapia

Mediacje

Mediacja jest to proces wspólnego dochodzenia stron konfliktu do porozumienia (konsensusu) przy pomocy osoby trzeciej – mediatora Strony biorą udział w mediacji dobrowolnie, samodzielnie ustalają sposoby rozwiązania spornych kwestii, a będąc autorami porozumienia akceptują wypracowane wspólnie uzgodnienia i mają dużą motywację do wprowadzania ich w życie. Mediacje odbywają się w ciągu kilku 2 godzinnych spotkań…
Więcej

Pomoc dla DDA

Dla osób pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym (DDA - Dorosłe Dzieci Alkoholików) prowadzimy zarówno psychoterapię indywidualną jak i grupową. [ok_sign_list]   Psychoterapię indywidualną dla DDA prowadzą niemal wszyscy nasi terapeuci, z ich sylwetkami można zapoznać się tutaj Psychoterapia grupowa dla Dorosłych Dzieci Alkoholików-DDA [/ok_sign_list] Głównym celem spotkań w ramach terapii jest uporanie się z…
Więcej

Konsultacje psychiatryczne

CZYM ZAJMUJE SIĘ PSYCHIATRA? Psychiatra jest lekarzem – ma ukończone 6-letnie studia medyczne, a po nich 5-letnią specjalizację z zakresu psychiatrii. Zajmuje się diagnozą i leczeniem zaburzeń psychicznych. Na podstawie objawów i przebiegu zgłaszanych przez pacjenta problemów, a czasem badań dodatkowych, stawia rozpoznanie i zaleca możliwe formy leczenia – psychoterapię lub farmakoterapię, czyli leki. Zdarza…
Więcej

Psychoterapia dzieci i młodzieży

INTRA MŁODZI to idea i oferta zarazem, która powstała w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na rozwój i psychologiczną pomoc młodym ludziom w okresie dorastania i wkraczania w dorosłość. Jesteśmy grupą psychologów z doświadczeniem w pracy z nastolatkami i młodymi dorosłymi. Wierzymy, że im wcześniej uzyska się profesjonalne psychologiczne wsparcie, tym większa szansa, by osiągnąć satysfakcję…
Więcej

Psychoterapia małżeńska

Terapia w Warszawie dla par i małżeństw Kiedy para powinna się zastanowić się nad tym czy nie potrzebuje pomocy/terapii? Jak ze wszystkim w życiu, kiedy coś chcemy osiągnąć, zmienić lub naprawić najpierw próbujemy sami a gdy nam to nie wychodzi szukamy pomocy. Podobnie i w przypadku problemów w małżeństwie, gdy współmałżonkom nie udaje się rozwiązać…
Więcej

Psychoterapia Grupowa

W tej formie pomocy uczestnicy grupy są dla siebie nawzajem pomocni w równym stopniu (a może nawet w większym) niż terapeuta. To oni dzieląc się własnymi doświadczeniami wytyczają kierunek pracy grupy. Ujawniając własne trudności, które mimo indywidualnych różnic mają w pewnym sensie uniwersalny charakter, wyciągają się nawzajem z poczucia odosobnienia, izolacji i odmienności. Udzielając sobie…
Więcej

Psychoterapia Indywidualna

Nasz Ośrodek powstał w 1991 r. Psychoterapia stanowiła i stanowi ważną część naszej działalności. Prowadzona przez nas terapia ma charakter integratywny – korzystamy ze zdobyczy różnych kierunków psychoterapeutycznych. Nastawiamy się głównie na pracę ze świadomą stroną psychiki pacjenta. Odwołujemy się do ważnych indywidualnych symboli, historii życia i nauki konstruktywnych zachowań. Naszą terapię opieramy na przekonaniu,…
Więcej
X