Terapia dla par metodą EFT

EFT dla Par uznaje emocjonalną regulację za podstawową siłę, na której opiera się interakcja w parze. Zakładając, że emocje są  główną motywacją łączenia się w pary, praca w oparciu o EFT dla Par łączy systemowe i doświadczeniowe narzędzia i koncepcje.

Terapeuci pracujący z parą stosujący  EFT pomagają w regulacji afektu w związku, zaczynając od przekształcenia  negatywnego cyklu relacyjnego w pozytywny, poprzez wzmocnienie u partnerów umiejętności ukojenia siebie i drugiego. Problematyczne interakcje są przekształcane dzięki docieraniu każdego z partnerów do własnych, wrażliwych emocji w obecności drugiego. Zachęcając  parę  do skupienia się na specyfice tego, co dzieje się  między nimi, terapeuta pomaga partnerom zmniejszyć skłonność do wzajemnego obwiniania się za trudności w ich relacji. Do zmiany może dojść wtedy, gdy partnerzy są gotowi przyjąć i docenić swoje pierwotne doświadczenia emocjonalne, wzajemnie się wspierając. Uzdrowienie i ponowna bliskość przychodzi przez dzielenie się i kojenie u każdego z partnerów pierwotnych zranionych emocji. Do tego potrzebna jest praca nad zranieniami więzi i tożsamości, która prowadzi do uzdrowienia przez przeformułowanie podstawowych ran emocjonalnych. Natomiast  wzmocnienie zdolności obu stron do samoukojenia zmniejsza oczekiwania partnera, postrzeganego dotychczas jako jedynego źródła regulacji emocji. W ten sposób wzajemna relacja pary zostaje wzmocniona; zmniejsza się niepokój a wzrasta poczucie więzi i bliskości (Goldman i Wise, 2018).

EFT dla Par składa się z pięciu etapów:

Początkowy etap to docenienie i tworzenie sojuszu. Po nim następują kolejne etapy zatrzymania negatywnego cyklu interakcyjnego i przeformułowanie podstawowych emocji i potrzeb. Przesunięcie do przodu (czyli zmiana) pojawia się między etapem  drugim  a trzecim , kiedy uwaga przenosi się z poziomu interakcyjnego na poziom intrapsychiczny. Na tym trzecim etapie pogłębiają się podstawowe emocje i potrzeby a partnerzy mówią o swoich pierwotnych zranieniach. W czwartym etapie terapia powraca do interakcji, ponieważ wzorce są przeformułowywane  przez partnerów umiejących już przyjąć , potwierdzić i uznać swoje wzajemnie podstawowe słabości. Jest to moment w którym dochodzi do ponownego zbliżenia. Urazy emocjonalne związane z przywiązaniem i tożsamością, na tym etapie są wyrażane i przekształcane. Tutaj również może nastąpić samouzdrowienie. Ostatnią fazą  jest konsolidacja i integracja zmian jakie się dokonały w procesie terapii (Greenberg i Goldman, 2008).

Struktura programu

Warsztat jest elementem całego procesu nauki terapii pary w nurcie EFT, składającego się z czterech etapów (kolejnych warsztatów i superwizji), po ukończeniu których można starać się o uzyskanie certyfikatów psychoterapeuty EFT.

Poziom podstawowy A to są 3 Moduły po 4 dni każdy.

Moduł Pierwszy w ramach poziomu A – Przegląd ogólny:

  • prezentacja 5 etapów
  • różnicowanie przywiązania i tożsamości
  • samoukojenie i ukojenie partnera
  • przebaczenie zdrady.

Moduł Drugi w ramach poziomu A - Dokładniej o etapach 1 - 3:

Etap 1 - uznanie  i budowanie sojuszu, identyfikacja cyklu

Etap 2  - różnicowanie cykli: cykl przebudowywania w kategoriach podstawowych emocji, badanie historycznych początków emocji nieadaptacyjnych  i przeformułowania w kategoriach cyklu

Etap 3 - badanie emocji i zachęcanie do ekspresji).Praca nad dominacją / tożsamością. Praca nad konkretnymi emocjami: strach i smutek, samoukojenie. Superwizja.

 Moduł Trzeci w ramach poziomu A– Bardziej szczegółowe informacje na temat etapów 4 (interakcja restrukturyzacyjna) i 5 (konsolidacja i integracja); Praca nad zdradą i przebaczeniem. Praca nad konkretnymi emocjami: wstyd i gniew. Superwizja.

Po trzech modułach warsztatów  które będą miały miejsce w Intrze  - można rozpocząć poziom B, czyli proces  superwizji indywidualnej uzupełniający  superwizję grupową (videotape), która będzie miała miejsce w ramach Modułu 2 i 3 na Poziomie A.

Proces superwizyjny powinien zatem być uzupełniony przez superwizję indywidualną z superwizorami z Polski.

TERMINY I CENA

Warsztat będzie prowadzony po angielsku i symultanicznie tłumaczony na język polski.

Brak wydarzeń

ZAPISZ SIĘ NA TRENING

Niniejsze szkolenie może zostać zwolnione z podatku VAT, jeżeli ma ono charakter kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych w co najmniej 70%. W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków należy wypełnić Oświadczenie, które znajduje się tutaj.

 

Comments are closed.

X