Kurs Terapii Skoncentrowanej na Emocjach (EFT)

Terapia Skoncentrowana na Emocjach (EFT) jest psychoterapią humanistyczną opartą na badaniach Greenberga, Elliotta, Goldman i Rice. Integruje elementy terapii skoncentrowanej na osobie, egzystencjalnej i Gestalt oraz łączy je ze współczesnymi teoriami emocji.

W EFT terapeuta pracuje z osobą jako całością, nie jedynie z symptomami. EFT szanuje indywidualność każdego klienta. W tym sensie jest całkowicie skoncentrowana na osobie: terapeuta skupia się na opartej na wsparciu i współpracy relacji z klientem i na tym co wydaje się być dla tego klienta najważniejsze w danym momencie. Tak więc EFT jest u podstaw humanistyczna i doświadczeniowa ale Greenberg rozwija i różnicuje pracę Rogersa i Gendlina wprowadzając więcej kierowania procesem oraz pracę z markerami i zadaniami.

Podstawowy trening EFT - Poziom I (4 dni)  i Poziom II (6 dni). Po ukończeniu Poziomu I następuje roczna przerwa, podczas której uczestnik kursu powinien praktykować zdobyte umiejętności. W kolejnym roku można realizować Poziom II.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem wszystkich etapów szkolenia EFT.

Poziom 1: 4 dni

Czterodniowy trening EFT pierwszego stopnia koncentruje się na teorii emocji (regulacja emocjonalna, model schematu emocjonalnego, diagnoza przetwarzania emocjonalnego) oraz najważniejszych zadaniach EFT, takich jak:

    • systematyczne ewokatywne przepracowywanie reakcji problematycznych,
    • praca z pustym krzesłem z “niedokończonymi sprawami”,
    • praca z dwoma krzesłami nad rozdarciami konfliktowymi
    • empatia z punktu widzenia EFT.

Będzie trochę teorii, filmy, sesje pokazowe oraz przede wszystkim praca samych uczestników na własnym materiale.

UWAGA! Szkolenie realizowane jest w dwóch częściach. 

Część I - 28-29 czerwca

Część II - 1-2 lipca 2021 r.

Poziom 2: 6 dni

Poziom 2 jest sześciodniowym modułem treningowym. W jego trakcie zrobimy krótki przegląd zadań EFT. Potem zajmiemy się focusingiem i oczyszczaniem przestrzeni z punktu widzenia EFT, buntem znaczeniowym, konceptualizacją przypadku, dialogiem relacyjnym przy trudnościach w terapii, rozdarciami samoblokującymi oraz samoukojeniem jak również empatią i empatycznym dostrojeniem z perspektywy EFT, zaawansowaną pracą z krzesłami, systematycznym przywołującym odsłanianiem i dialogiem na dwóch krzesłach przy rozdarciach samokrytycznych ( głównie depresyjnych i autodestrukcyjnych). Uczestnicy mogą oprzeć się na swojej praktyce i wnieść trudności, których doświadczali w pracy z krzesłami po poziomie 1. Będzie trochę teorii, filmy, sesje pokazowe oraz przede wszystkim praca samych uczestników na własnym materiale.

UWAGA! Szkolenie realizowane jest w dwóch częściach.

Część I 29 - 31 sierpnia 2021 r.

Część II 2 - 4 września 2021 r.

CAŁOŚĆ SZKOLENIA TŁUMACZONA JEST NA JĘZYK POLSKI

Prowadzący:

Kurt Renders

Jest belgijskim psychologiem klinicznym, terapeutą humanistyczno- doświadczeniowym i egzystencjalnym oraz (przede wszystkim) terapeutą skoncentrowanym na emocjach wyszkolonym przez Roberta Elliota, Jean Watson i Leslie Greenberga. Posiada akredytację superwizorską i trenerską ISEFT (International Society for Emotion-Focused Therapy).

Prowadzi prywatną praktykę w Antwerpii głównie z osobami cierpiącymi z powodu urazów przeżytych w dzieciństwie. Uczy terapii skoncentrowanej na osobie na Katolickim Uniwersytecie w Leuven i jest koordynatorem czteroletniego szkolenia w EFT w Antwerpii, gdzie również naucza terapii egzystencjalnej. Napisał kilka artykułów na temat podejścia skoncentrowanego na osobie i terapii egzystencjalnej oraz pracy w nurcie EFT z mężczyznami którzy przeżyli nadużycie seksualne.

TERMIN I CENA

Brak wydarzeń

Brak wydarzeń

ZAPISZ SIĘ

Niniejsze szkolenie może zostać zwolnione z podatku VAT, jeżeli ma ono charakter kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych w co najmniej 70%. W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków należy wypełnić Oświadczenie, które znajduje się tutaj.

 

Comments are closed.

X