Szkoła Psychoterapii Humanistycznej

Zapraszamy specjalistów psychoterapii uzależnienia i współuzależnienia oraz absolwentów szkół psychoterapii uzależnień, którzy aktualnie pracują z pacjentami uzależnionymi i członkami ich rodzin do udziału w Szkole Psychoterapii Humanistycznej (SPH).

Celem SPH jest doskonalenie umiejętności klinicznych w pracy z osobami uzależnionymi i członkami ich rodzin w zaawansowanej fazie leczenia („terapia pogłębiona”) oraz nauka  psychoterapii innych zaburzeń w podejściu integracyjnym, którego osią jest psychoterapia humanistyczna.

Zakończyliśmy rekrutację do 9 edycji Szkoły Psychoterapii Humanistycznej.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Koordynatorem Szkoły Psychoterapii Humanistycznej

Luiza Drzewiecka
tel.: 603 303 344
e-mail: l.drzewiecka@osrodekintra.pl

Do uczestnictwa w SPH zapraszamy osoby, które:

 • ukończyły studia wyższe magisterskie (preferowane studia psychologiczne lub pokrewne)
 • ukończyły szkołę psychoterapii uzależnień (akredytowaną przez PARPA lub Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii)
 • aktualnie (minimum od 6 miesięcy) pracują klinicznie z pacjentami
 • posiadają certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień (nie jest to warunek konieczny jednak osoby posiadające certyfikat będą miały pierwszeństwo przy naborze do Studium)

Osoby zainteresowane, które spełniają powyższe warunki prosimy o przesłanie wypełnionej ankiety zgłoszeniowej po rozpoczęciu rekrutacji.

Po wstępnym zakwalifikowaniu, na podstawie ankiety zgłoszeniowej, kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

 

Szkoła Psychoterapii Humanistycznej trwa 3 lata i obejmuje 640 godzin zegarowych.

I rok szkolenia to 260 godzin nauki, w tym 40 godzinny trening, wykłady, seminaria, zajęcia warsztatowe i superwizje.

Po ukończeniu I roku, uczestnicy SPH kontynuują naukę według programu identycznego z programem III i IV roku Szkoły Psychoterapii Ośrodka INTRA.

Idea Szkoły odpowiada na potrzeby psychoterapeutów w zakresie lepszego rozumienia pacjentów i możliwości prowadzenia psychoterapii pogłębionej oraz w zakresie poszerzenia pola działalności terapeutycznej.

Program Szkolenia Podstawowego SPH zakłada wyposażenie słuchaczy w metody i techniki, pozwalające na pomoc pacjentom w związku z ich problemami osobistymi i zaburzeniami psychicznymi, które ujawniają się w trakcie pracy nad uzależnieniem. Podstawą merytoryczną Szkoły jest integracyjny model psychoterapii w podejściu humanistycznym, umożliwiający rozwój własnego stylu terapeutycznego, doskonalący umiejętność budowania pomocnej relacji terapeutycznej oraz efektywnej facylitacji procesu zmiany poprzez kontakt i doświadczanie.

 

Tematy i zagadnienia wiodące w Szkoleniu Podstawowym SPH:

 • Koncepcje człowieka w psychoterapii humanistyczno-egzystencjalnej
 • Podejście fenomenologiczno – egzystencjalne w psychoterapii osób uzależnionych
 • Metodologiczne podstawy rozumienia pacjenta i problemu "terapii pogłębionej"
 • Podejście zorientowane na osobę C.Rogersa. Diagnoza rogersowska, założenia i metody psychoterapii
 • Zastosowania dialogu motywującego S.Rolnicka i W. Millera
 • Psychoterapia egzystencjalna R.Maya, logoterapia V.Frankla
 • Koncepcja rozwoju zaburzeń F.Perlsa i psychoterapia gestalt
 • Psychoterapia doświadczeniowa L.Greenberga
 • Obszary i zjawiska w procesie zmiany, analiza przypadków w psychoterapii osób uzależnionych i członków ich rodzin: problem tożsamości, wartości, relacji, krzywdy, motywacji i zmiany, świadomości, kryzysów, uwarunkowań rodzinnych, winy i odpowiedzialności.

Tematyka zajęć w ramach Szkolenia Rozszerzonego SPH zgodna z 3 i 4 rokiem Szkoły Psychoterapii Ośrodka INTRA

Spodziewanym efektem będzie zwiększenie poczucia kompetencji  w pracy indywidualnej i grupowej oraz pracy z parami, posługiwanie się metodami i technikami psychoterapii humanistycznej w rozwiązywaniu problemów pacjentów.

Uczestnicy otrzymują dyplom ukończenia Szkoły Psychoterapii Humanistycznej z potwierdzeniem odbytych godzin szkoleniowych i superwizji.

Ukończenie  Szkoły Psychoterapii Humanistycznej pozwoli nabyć umiejętności w zakresie psychoterapii szerokiego spektrum zaburzeń i  stanowi bazę merytoryczną do starań o certyfikat psychoterapeuty.

Do prowadzenia zajęć w SPH zaprosiliśmy wybitnych specjalistów: psychoterapeutów, superwizorów, psychoterapeutów uzależnień. Są to członkowie zespołu INTRY m.in.: Maria Fijewska, Piotr Fijewski, Krzysztof Jedliński, Wojciech Jabłoński, Ireneusz Kaczmarczyk, Elżbieta Królak, Krzysztof Parusiński, Leszek Sagadyn, Monika Sowicka, Hanna Szczepańska, Marcin Szczygieł.

Liczba godzin:

I rok - 260 godzin rozłożonych na 11 trzydniowych sesji (po 20 godz. każda)  oraz 5 - dniowy trening (40 godzin)

piątek godz. 16.00 – 21.00,
sobota godz. 9.00 – 20.00 (z godzinną przerwą obiadową),
niedziela godz. 9.00 – 14.00.

II rok - 220 godzin. Sesje dwudniowe (piątek, sobota)

III rok - 160 godzin. Sesje dwudniowe (piątek, sobota)


Liczba uczestników:

1 grupa  - maksymalnie 13 osób


Sesje szkoleniowe:

 • Szkoła rozpoczyna się  pięciodniowym treningiem terapeutycznym metodą asertywności symbolicznej. Uczestnictwo w treningu jest obowiązkowe.
 • Sesje 3 dniowe odbywać się będą z reguły raz w miesiącu

Osoby spełniające podane kryteria zostaną zaproszone na rozmowy kwalifikacyjne, po których zostanie utworzona ostateczna lista uczestników SPH.

Ośrodek Intra jest wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (pod numerem 2.14/00344/2021) prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie.

Comments are closed.

X