SUPERWIZJE TRENERSKIE

Superwizja jest niezbędnym elementem rozwoju trenerskiego. Relacja superwizor – superwizowany oznacza koleżeńskie dzielenie się posiadanym zasobem wiedzy i doświadczenia zawodowego.

W przypadku początkującego trenera może to mieć w jakimś stopniu wymiar relacji mistrz – uczeń, w sensie kształtowania myślenia trenerskiego. W sytuacjach bardziej wyrównanych oznacza po prostu partnerską dyskusję, wymianę, poszerzanie perspektywy, generowanie nowych pomysłów, inspirację.

Superwizja jest spotkaniem, w trakcie którego dokonuje się możliwie wszechstronnej refleksji wokół zgłoszonego przez trenera problemu.

Superwizyjnemu oglądowi można poddać:

  • program planowanych zajęć
  • zaistniałe w trakcie pracy z grupą sytuacje trudne
  • wątpliwości dotyczące planowanych ćwiczeń
  • swoje sposoby reagowania na sytuacje kryzysowe
  • współpracę z kotrenerem
  • własne mocne i słabe strony
  • plany dalszego rozwoju trenerskiego

oraz inne sytuacje wymagające zewnętrznego spojrzenia, klaryfikacji problemu, poszukania rozwiązania, upewnienia się w swoich intuicjach bądź otrzymania wsparcia.

Comments are closed.

X