STUDIUM TRENINGU INTERPERSONALNEGO

Studium Treningu Interpersonalnego (STI) jest propozycją dla doświadczonych trenerów i psychoterapeutów, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje w obszarze pracy z grupą, ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji w zakresie prowadzenia treningu interpersonalnego.

W trakcie Studium :

 • poddajemy wspólnej refleksji własne doświadczenia treningowe trenerów-uczestników,
 • dodajemy szeroką usystematyzowaną wiedzę na temat procesów grupowych i indywidualnych oraz zadań i interwencji prowadzących grupę,
 • przeprowadzamy przez ćwiczenia i zadania zwiększające świadomość i umiejętności trenerskie,
 • przygotowujemy do szkoleniowego treningu interpersonalnego, który uczestnicy przeprowadzają na sobie, by następnie poprzez jego szczegółowe omówienie doprowadzić do zintegrowania przez uczestników wiedzy, nabytej w procesie intelektualnego poznawania różnych obszarów pracy grupowej, z ich wiedzą doświadczeniową,

Podczas STI dzielimy się własnym stylem pracy z grupą. Wyznaczają go między innymi:

 • szacunek dla wolności drugiej osoby,
 • uważność na procesy indywidualne i grupowe – stwarzanie przestrzeni dla samosterowności osób i grupy,
 • uznanie wagi zasad konstruktywnego komunikowania się, które zwiększają podmiotowość i dają narzędzia do rozwiązywania trudnych sytuacji,
 • wdrażamy uczestników w stały proces przyglądania się sobie, swoim emocjom, uczuciom, sygnałom z ciała w „tu i teraz” i dzielenia się tym w ramach bieżących wymian i nieoceniających informacji zwrotnych.

Ukończenie Studium daje przygotowanie do prowadzenia treningów interpersonalnych i tym samym umożliwia, po wdrożeniu praktyki, staranie się (przy spełnieniu pozostałych warunków określonych przez Radę Trenerów Polskiego Towarzystwa Psychologicznego) o drugi stopień trenerski PTP.

Zajęcia są prowadzone przez dwoje trenerów.

Trwa rekrutacja do 6 edycji Studium Treningu Interpersonalnego. Zajęcia rozpoczną się w listopadzie 2021 r. Pozostały już tylko 2 wolne miejsca! Osoby zainteresowane uczestnictwem w szkoleniu prosimy o przesłanie ankiety zgłoszeniowej

Szkolenie w STI ma charakter specjalistyczny, wymaga wcześniejszego doświadczenia pracy z grupami i podstawowej wiedzy trenerskiej, ponadto stabilności i dojrzałości osobowej.

Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie szkoły trenerskiej lub szkoły psychoterapii,  własne doświadczenie uczestnictwa w treningu interpersonalnym (obowiązkowo jeden trening interpersonalny odbyty w Intrze), a także praktyka trenerska w prowadzeniu treningów i/lub warsztatów psychoedukacyjnych (co najmniej 100 godzin w ciągu ostatnich 4 lat). Pożądane jest również doświadczenie bycia kotrenerem na treningu.

Przyjęcie do STI jest poprzedzone wcześniejszą rozmową wstępną (45 min.) z prowadzącymi.

Program obejmuje 8 zjazdów:

7 spotkań warsztatowych oraz szkoleniowy trening interpersonalny, trwający  6 i pół dnia. Razem  145 godzin (zegarowych).

Zajęcia odbywają się w małej,  10 - 12 osobowej grupie.

Wszystkie zjazdy całodzienne zawierają godzinną przerwę obiadową.

Zjazd I 

5-6.11.2021 r.

WPROWADZENIE

 • Program i specyfika STI – omówienie i ustalenie zasad prac
 • Cele STI
 • Kontrakt dla uczestników STI

TRENING

 • Trening interpersonalny – historia, koncepcje, style, sposoby prowadzenia
 • Cele treningu interpersonalnego
 • Korzyści i zagrożenia uczestniczenia
  w treningu interpersonalnym
Zjazd II 

10-11.12.2021 r.

GRUPA

 • Dynamika procesów grupowych
  i indywidualnych
 • Potrzeby grupy w poszczególnych fazach
 • Trening interpersonalny dla różnych grup uczestników
 • Normy i reguły komunikacyjne – zawieranie kontraktu z uczestnikami treningu interpersonalnego
Zjazd III

21-22.01.2022 r.

TRENER

 • Korzyści i zagrożenia (dla trenera) płynące
  z prowadzenia treningów interpersonalnych
 • Filozofia i zasady pracy trenera
 • Zadania trenera
 • Podstawy psychopatologii
 • Elementy pracy treningowej – ćwiczenia
Zjazd IV 

11-12.02.2022 r.

NARZĘDZIA I TECHNIKI

 • Komunikacja; język trenera
 • Interwencje trenerskie
 • Elementy pracy treningowej: sytuacje trudne
  i sposoby reagowania – ćwiczenia
 • Przydatne techniki
 • Przygotowanie uczestników STI do szkoleniowego treningu interpersonalnego
Zjazd V 

19-24.03.2022 r.

SZKOLENIOWY TRENING INTERPERSONALNY

Trening interpersonalny, prowadzony sekwencyjnie
przez uczestników jako zmieniających się trenerów.
Po każdej sesji informacje zwrotne do prowadzących,
omówienie elementów procesowych.

Zjazd VI 

22-23.04.2022 r.

OMÓWIENIE DOŚWIADCZENIA TRENINGOWEGO  Z POZYCJI UCZESTNIKA (w oparciu o zapis treningu)

 • Całościowe omówienie treningu
 • Analiza procesu grupowego
 • Role pełnione przez uczestników treningu
 • Normy grupowe powstałe podczas treningu
Zjazd VII 

20-21.05.2022 r.

OMÓWIENIE DOŚWIADCZENIA TRENINGOWEGO Z POZYCJI TRENERA (w oparciu o zapis treningu)

 • Analiza interwencji trenerskich
 • Sytuacje trudne, które zdarzyły się na treningu – możliwe sposoby reagowania
 • Dylematy trenerskie
Zjazd VIII 

10-11.06.2022 r.

PODSUMOWANIE

 • Etyka trenera
 • Misja trenera/moja misja jako trenera treningu interpersonalnego
 • Inne możliwe sytuacje trudne podczas treningu interpersonalnego – sposoby reagowania
 • Informacje zwrotne uczestników do siebie jako trenerów
 • Podsumowanie STI i końcowe informacje zwrotne

Jolanta Sokół - Jedlińska: trener II stopnia i superwizor PTP, kierownik szkół trenerskich Ośrodka INTRA, założycielka Studium Treningu Interpersonalnego; prowadzi zajęcia w Szkole Treningu i Warsztatu Psychologicznego, prowadzi i superwizuje treningi interpersonalne otwarte, superwizuje zespoły trenerskie i indywidualnych trenerów, zajmuje się life coachingiem.

Joanna Kosmala: trener II stopnia PTP, psychoterapeutka; prowadzi warsztaty psychoedukacyjne, grupy wsparcia, treningi interpersonalne, grupy rozwojowe dla kobiet, grupową i indywidualną psychoterapię, zajęcia edukacyjne w Szkole Psychoterapii, Kursie Pomocy Psychologicznej  oraz  w Szkole Treningu i Warsztatu Psychologicznego .

Agata Kołodziejczyk - Stryjek: trener II stopnia PTP, psychoterapeutka; prowadzi treningi interpersonalne, asertywności, antystresowe, zajmuje się edukacją trenerów w  Szkole Treningu i Warsztatu Psychologicznego i Szkole Trenerów Biznesu, prowadzi zajęcia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, realizuje szkolenia dla biznesu.

Poniżej zamieszczamy opinię jednej z uczestniczek Studium Treningu Interpersonalnego, znakomitej trenerki i szkoleniowca Barbary Kowalewskiej. Mamy nadzieję, że jej rokomendacja przybliży Państwu to czym jest i co można wynieść ucząc się w STI.

"Uczestnictwo w STI było dla mnie jednym z ważniejszych doświadczeń na ścieżce trenerskiej. Cała przemyślana struktura kursu, ale przede wszystkim niestandardowa forma nauki przez uczestniczenie w treningu w roli uczestnika i trenera, uzupełniane wnikliwym oglądem superwizorskim i twórczą dyskusją dały mi wspaniałe przygotowanie do samodzielnego prowadzenia treningów interpersonalnych. Było to doświadczenie niełatwe, wyczerpujące, wymagające wysiłku i często głębokiego namysłu, mogę jednak bez wahania powiedzieć, że doświadczenie odmieniające i dające mnóstwo zasobów do profesjonalnej pracy trenerskiej.

Co zyskałam? Kurs pomógł mi osadzić się we własnym stylu trenerskim, lepiej wykorzystywać jego potencjał i nauczyć się jak skutecznie komunikować się z grupą w zgodzie z własnymi wartościami i temperamentem. Otrzymałam szereg znakomitych i praktycznych wskazówek dozwiększyłam swoją wrażliwość i uważność na różne sygnały płynące z grupy, świadczące o jej potrzebach, zrozumiałam jak działają subtelne i często trudno uchwytne mechanizmy kierujące zachowaniami uczestników, mające znaczący wpływ na charakter podejmowanych interakcji i na funkcjonowanie całej grupy, dowiedziałam się jak wspierać proces proces grupowy, aby mógł przebiegać bez zakłóceń, jak korzystać z naturalnych sił wewnątrzgrupowych i jak pomóc odblokować proces, który utknie.To wszystko znacząco pogłębiło moje kompetencje trenerskie, które obecnie elastycznie wykorzystuję podczas różnych treningów i w pracy z różnymi grupami (w biznesie, w szkołach i na kursach trenerskich, a nawet w pracy grupowej z pacjentami szpitala psychiatrycznego), ale chyba przede wszystkim dało wspaniałą okazję, aby poczuć w sobie wolę i gotowość wewnętrzną do takiej pracy opartą na tym, co dla mnie ważne i cenne w kontakcie z innymi i światem.”

Barbara Kowalewska

Ośrodek Intra jest wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (pod numerem 2.14/00344/2021) prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. W związku z tym istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie uczestnictwa w szkoleniu.

W sprawie szczegółów dotyczących dofinansowania prosimy o kontakt z właściwym Urzędem Pracy.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z Sekretariatem Szkół - 22 897 66 77

 

Comments are closed.

X