Psychoterapia Indywidualna

Nasz Ośrodek powstał w 1991 r. Psychoterapia stanowiła i stanowi ważną część naszej działalności. Prowadzona przez nas terapia ma charakter integratywny – korzystamy ze zdobyczy różnych kierunków psychoterapeutycznych. Nastawiamy się głównie na pracę ze świadomą stroną psychiki pacjenta. Odwołujemy się do ważnych indywidualnych symboli, historii życia i nauki konstruktywnych zachowań. Naszą terapię opieramy na przekonaniu, że człowiek jest złożoną istotą, której elementy cielesne, psychiczne, społeczne i duchowe wzajemnie na siebie oddziaływają.

Nasz Ośrodek tworzą wspaniali ludzie, obecnie jest ponad trzydziestu wybitnych specjalistów psychologów, psychoterapeutów, psychiatrów.

Chociaż każdy terapeuta, pracuje w swoim indywidualnym stylu i nawiązuje osobistą, swoistą dla siebie relację z klientem, wszyscy uznajemy podstawowe wartości podejścia humanistycznego w psychologii - wagę autentycznego, akceptującego i empatycznego kontaktu, koncentrację na potencjałach klienta, pracę przede wszystkim ze świadomą częścią osoby.

Nade wszystko uznajemy podmiotowość osoby, z którą pracujemy- wierzymy, że najwyższym ekspertem w dziedzinie swoich potrzeb i wyborów jest sam klient.

Nasz Ośrodek ma status Podmiotu Leczniczego, w ramach którego prowadzimy Poradnię Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych oraz Poradnię Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. Usługi realizowane w ramach Podmiotu Leczniczego są pełnopłatne (Ośrodek nie ma kontraktu z NFZ).

Prowadzimy psychoterapię indywidualną, grupową i par. Pracujemy z osobami dorosłymi ale również z młodzieżą i dziećmi. Zajmujemy się pomocą osobom które:

  • doświadczają kryzysu w życiu osobistym, zawodowym
  • cierpią z powodu niskiego poczucia własnej wartości
  • doświadczają trudności w relacjach z ważnymi osobami
  • chcą się przyjrzeć swojemu życiu
  • cierpią z powodu obniżonego nastroju, lęku, zagubienia
  • chcą odnaleźć, wyznaczyć sobie sens, cel w życiu
  • potrzebują odreagować, zrozumieć przeżycia, kryzysy życiowe

Zapraszamy do zapoznania się z sylwetkami naszych psychoterapeutów i psychiatrów.

Comments are closed.

X