Pomoc dla DDA

Dla osób pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym (DDA - Dorosłe Dzieci Alkoholików) prowadzimy zarówno psychoterapię indywidualną jak i grupową.

 

  • Psychoterapię indywidualną dla DDA prowadzą niemal wszyscy nasi terapeuci, z ich sylwetkami można zapoznać się tutaj
  • Psychoterapia grupowa dla Dorosłych Dzieci Alkoholików-DDA

Głównym celem spotkań w ramach terapii jest uporanie się z doświadczeniami przeszłości, które blokują aktualny rozwój i czerpanie zadowolenia z życia, z siebie, czy relacji z innymi.

 

Uczestnictwo w grupie będzie okazją aby:

  • porządkować obraz swojej rodziny oraz relacje z ważnymi osobami z przeszłości
  • rozpoznać wzorce rodzinne
  • przyjrzeć się swoim trudnościom w aktualnym życiu i znaleźć ich źródło w przeszłości
  • głębiej rozumieć siebie: zwłaszcza swoje emocje, potrzeby, wartości, motywy zachowania, sposób myślenia o sobie, innych, świecie
  • odszukiwać swoje zasoby
  • zobaczyć, jak inni doświadczają kontaktu z Tobą, zdejmować "maskę", uczyć się autentyczności

Spotkania odbywają się raz w tygodniu w czwartki w godzinach 18.00-21.00.

 

DDA - terapia indywidualna i grupowa

Zgłoszenia:

Informacje i zapisy na terapię w sekretariacie Ośrodka Intra w Warszawie.

 

Prowadzący:

Elżbieta Królak

Zajmuje się terapią osób dorosłych min.: z zaburzeniami emocjonalnymi, ofiarami i sprawcami przemocy, osób uzależnionych, współuzależnionych, Dorosłych Dzieci Alkoholików, oraz z innymi problemami.

Prowadzi psychoterapię...

WIĘCEJ

 

 

Comments are closed.

X