Indywidualny Trening Negocjacji

W kontaktach interpersonalnych: rodzinnych, towarzyskich, zawodowych niekiedy pojawiają się między ludźmi kwestie sporne. Przynoszą uczucie dyskonfortu: niepokoju i niepewności, co z kolei pobudza do szukania sposobów rozwiązania problemu. Nie zawsze umiemy porozmawiać z drugą osobą w sposób dający pożądany efekt w postaci porozumienia.

Wtedy możemy skorzystać z MEDIACJI. Jednak, aby doszło do mediacji potrzebna jest zgoda wszystkich stron zaangażowanych w spór.

Bywają sytuacje, w których druga strona mimo uzyskania wszelkich informacji o MEDIACJACH nie chce do nich przystąpić. Zdarza się również, że jest nam trudno wystąpić z propozycją MEDIACJI do kogoś z rodziny, do kolegi z pracy lub z grupy towarzyskiej. Uważamy jednak, że doszło między nami do istotnego nieporozumienia, które w konsekwencji utrudnia wspólne funkcjonowanie w życiu rodzinnym lub zawodowym, czy towarzyskim. Jednocześnie stwierdzamy, że z rozwiązaniem tego nieporozumienia sami sobie nie poradzimy.

W podobnej sytuacji można skorzystać z INDYWIDUALNEGO TRENINGU NEGOCJACJI.

Indywidualny trening negocjacji ma na celu przygotowanie do samodzielnego radzenia sobie z konkretną, sporną kwestią powstałą w relacji z osobą z rodziny, z pracy, z grupy towarzyskiej.

Podczas treningu ćwiczone są w ramach symulacji umiejętności i sposoby rozwiązania danego sporu:

  • Formułowanie własnych wypowiedzi wobec drugiej osoby i aktywne słuchanie jej, sposoby łagodzenia napięcia podczas rozmowy.
  • Nazywanie kwestii spornych, określanie potrzeb własnych oraz drugiej strony w celu osiągnięcia konsensusu.
  • Formułowanie celów i argumentów na rzecz uzyskania porozumienia.

 

* koszt pierwszego spotkania 1,5 godz. (w tym  23% VAT). Każda kolejna godzina - 98 zł (w tym 23 % VAT)

 

Informacje organizacyjne:

Indywidualny trening negocjacji prowadzi mediator Małgorzata Graczyk
Liczba spotkań jest dowolna, ale wskazane minimum to 3-4 spotkania po 1 godzinie.

 

Więcej informacji oraz zapisy w Sekretariacie Ośrodka

Niniejsze szkolenie może zostać zwolnione z podatku VAT, jeżeli ma ono charakter kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego i jest finansowane ze środków publicznych w co najmniej 70%. W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków należy wypełnić Oświadczenie, które znajduje się tutaj.

Comments are closed.

X