Młodzież 11-19 lat

Młodzież 11-19 lat

Dla młodzieży 11-19 lat

Pomoc psychologiczna dla młodzieży w wieku 11-19 lat, oferowana przez naszą Poradnię, obejmuje psychoterapię indywidualną, grupową i rodzinną.

Pomagamy nastolatkom:

 • doświadczającym trudności w relacjach z rówieśnikami,
 • mającym niski poziom motywacji i wiary we własne możliwości,
 • cierpiącym z powodu lęku – nasilonego napięcia, lęku przed określonymi wydarzeniami/sytuacjami, a także lęku związanego z przeżytym doświadczeniem traumatycznym,
 • doświadczającym obniżonego nastroju,
 • cierpiącym na zaburzenia odżywiania,
 • doświadczającym utraty zainteresowań,
 • doświadczającym trudności w radzeniu sobie z silnymi negatywnymi emocjami – gniewem, rozdrażnieniem, poczuciem bezradności, poczuciem winy,
 • mającym trudności wynikające ze spektrum autyzmu,
 • nadpobudliwym i doświadczającym trudności w zakresie umiejętności skupienia uwagi,
 • potrzebującym wsparcia w adaptowaniu się do istotnych życiowych zmian,
 • mającym trudności w obszarze stosowania się do obwiązujących w ich środowisku zasad.

Przygotowujemy informacje dla szkół, o tym w jaki sposób powinny one dopasować swoją ofertę edukacyjną do specyficznych potrzeb nastolatka objętego pomocą naszej Poradni.

Obecnie w ramach zajęć terapeutycznych prowadzimy grupy dla młodzieży w wieku 11-15 i 16-19 lat oraz warsztaty dla mam i córek.

Młodzieżowa grupa dla osób doświadczających trudności w kontaktach rówieśniczych

Grupa stworzona z myślą o młodzieży w wieku 11-15 lat doświadczającej trudności w kontaktach i zainteresowanych poznaniem  i rozwijaniem siebie.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU
 • Satysfakcja z możliwości swobodnego wyrażania siebie w grupie (w tym – wyrażania własnego zdania i uczuć, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych)
 • Doświadczanie uczucia przynależności do grupy rówieśników
 • Nauczenie się sposobów radzenia sobie w sytuacji konfliktowej, rozwijanie własnej sprawczości – „wewnętrznej mocy”
 • Rozpoznawanie i świadomość własnych zachowań, które powodują oddalenie się ode mnie rówieśników i tych, które ich przybliżają
 • Wzrost poczucia własnej wartości i pewności siebie
PROGRAM
 • Nauka rozpoznawania, nazywania i wyrażania uczuć doświadczanych w kontakcie z rówieśnikami
 • Nauka i rozwój kompetencji komunikacyjnych w obszarze mówienia o sobie (własnym zdaniu, odczuciach i oczekiwaniach) oraz umiejętności słuchania i rozumienia wypowiedzi innych
 • Poznanie i ćwiczenie elementów treningu asertywności
 • świadomość przysługujących mi praw
 • nauka stawiania granic, odmawiania
 • wyrażanie odmiennej opinii, odmiennego zdania
 • Poznanie sposobów radzenia sobie ze stresem, chandrą i nudą
 • Odkrywanie swoich mocnych stron, zdolności i umiejętności

Informacje organizacyjne

 • Spotkania odbywają się w czwartki w godz. 17:30–18.50
 • Grupa liczy do 8 osób

 

Prowadzenie

Aleksandra Gołaszewska-Sobolewska – psycholog i psychoterapeutka z wieloletnim doświadczeniem w pomaganiu dzieciom, nastolatkom i ich rodzicom.

Kontakt

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Sekretariatem Poradni.

Grupa dla nastolatków doświadczających trudności w obszarze samooceny i relacji z innymi. Zapraszamy osoby w wieku 16-19 lat chcące rozwijać umiejętności społeczne i poczucie własnej wartości.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU
 • Wymiana doświadczeń,
 • słuchanie i akceptacja doświadczeń innych osób w podobnej sytuacji,
 • poczucie wspólnoty/budowanie pozytywnych relacji z innymi uczestnikami grupy,
 • rozwijanie umiejętności społecznych i komunikacji,
 • budowanie poczucia własnej wartości.
PROGRAM

Program uzależniony jest od potrzeb rozwojowych uczestników, spotkania nie mają z góry narzuconej struktury.

Celem jest podążanie za potrzebami uczestników, a ramą jest wypracowany wspólnie kontrakt.

Informacje organizacyjne

 • Zajęcia rozpoczynają się 13 października 2022 r.
 • Spotkania odbywać się będą w czwartki w godz. 19:00-20.30
 • Grupa liczy do 10 osób

Prowadzenie

Agnieszka Kucińska – terapeutka z bogatym doświadczeniem w pomaganiu młodzieży zmagającej się z różnego rodzaju trudnościami w zakresie samooceny oraz umiejętności społecznych.

Kontakt

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Sekretariatem Poradni.

Relacja matka – córka jest jedyna w swoim rodzaju. Zawiera wiele emocji i uczuć – zarówno miłości, czułości, troski ale też obaw i frustracji. Relacja z mamą jest dla córki fundamentem, na którym  buduje obraz siebie i  świata, a w nim swojej  roli. Opiera na nim swoje przyszłe relacje, samoocenę, wyobrażenie o kobiecości.

Choć matki i córki, jako kobiety, mówią tym samym językiem, często nie mogą się porozumieć. Córki często narzekają na krytykujące, oceniające
matki, a matki często czują się odpychane, ranione i także krytykowane.

Jak znaleźć równowagę między bliskością i niezależnością? Jak dobrze się komunikować  z dorastającą córką? Jak dobrze komunikować się z matką, gdy sama staję się kobietą?

Jeśli jesteście kobietami – matką i córką i chciałybyście:

 • spotkać się w swojej kobiecości i dziewczęcości,
 • pogłębić Waszą relację, poznać lepiej samą siebie i swoją córkę/ matkę,
 • odkryć Wasze wzajemne oczekiwania i  potrzeby, popracować nad regulacją emocji w Waszej relacji,
 • usprawnić komunikację między Wami,

zapraszamy na dwudniowy warsztat dla matek i córek.