Pomoc Psychologiczna

Oferta dla rodziców

Pracujemy z rodzicami dzieci w każdym wieku, a także z rodzinami. Każda interwencja z obszaru pomocy psychologicznej poprzedzona jest wstępnymi konsultacjami, których celem jest rozpoznanie sytuacji, właściwości i oczekiwań Klientów i – w rezultacie – sformułowanie oferty pomocy dopasowanej do potrzeb Klientów i spójnej z naukową wiedzą dotyczącą skuteczności określonych form pomocy. Oferta ta jest następnie dyskutowana z Klientami – tak by mogli oni podjąć decyzję dotyczącą dalszych podejmowanych przez siebie kroków. Dyskutowana oferta może obejmować pomoc psychologiczną (w tym – psychoterapię) realizowaną w naszym ośrodku lub w innym miejscu, zależnie od rozpoznanych w toku konsultacji uwarunkowań (zawsze staramy się kierować Klientów tam, gdzie mogą oni otrzymać profesjonalną pomoc jak najlepiej dopasowaną do ich potrzeb). Dyskutowana z Klientami oferta pomocy może również obejmować konsultacje z innymi specjalistami (np. mediatorem).

Oferowana w naszym ośrodku pomoc psychologiczna obejmuje:

  • psychoterapię rodzinną
  • konsultacje wychowawcze dla rodziców
  • konsultacje oraz coaching rodzicielski dla rodziców dzieci niepełnosprawnych
  • warsztaty i treningi dla rodziców

Pomagamy rodzicom doświadczającym trudności w budowaniu współpracujących, opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu relacji z dziećmi. Wspieramy rodziców w nawiązywaniu współpracujących relacji z przedstawicielami przedszkoli i szkół, do których uczęszcza ich dziecko. Przygotowujemy informacje dla przedszkoli i szkół o tym, w jaki sposób powinny one dopasować swoją ofertę edukacyjną do specyficznych potrzeb dziecka/nastolatka objętego pomocą naszego ośrodka. Pomagamy rodzicom doświadczającym określonych trudności wychowawczych. Oferujemy treningi umiejętności rodzicielskich. Wspieramy rodziców dzieci niepełnosprawnych, a także rodziców przygotowujących się do adopcji dziecka/nastolatka.

  • Konsultacja wychowawcza dla rodziców trwa 50 minut.
  • Spotkanie w ramach coachingu rodzicielskiego dla rodziców dzieci niepełnosprawnych trwa 50 minut.
  • Spotkanie grupy terapeutycznej/treningowej/wsparciowej trwa od 2 do 3 godzin, w zależności od rodzaju/programu grupy.
  • Sesja terapii rodzinnej trwa 90 minut.
X