Psychoterapia, pomoc psychologiczna dla młodzieży

Psychoterapia, pomoc psychologiczna dla młodzieży

Oferowana w naszym ośrodku pomoc psychologiczna dla młodzieży w wieku 11-19 lat obejmuje psychoterapię indywidualną, a także terapię rodzinną.

Pomagamy nastolatkom:

 • doświadczającym trudności w relacjach z rówieśnikami,
 • mającym niski poziom motywacji i wiary we własne możliwości,
 • cierpiącym z powodu lęku (nasilonego napięcia, lęku przed określonymi wydarzeniami/sytuacjami, a także lęku związanego z przeżytym doświadczeniem traumatycznym),
 • cierpiącymi z powodu obniżonego nastroju,
 • cierpiącymi na zaburzenia odżywiania,
 • doświadczającym utraty zainteresowań,
 • doświadczającym trudności w radzeniu sobie z silnymi negatywnymi emocjami - gniewem, rozdrażnieniem, poczuciem bezradności, poczuciem winy,
 • cierpiącymi na zaburzenia ze spektrum autyzmu,
 • nadpobudliwymi i doświadczającym trudności w zakresie umiejętności skupienia uwagi,
 • potrzebującymi wsparcia w adaptowaniu się do istotnych życiowych zmian,
 • mającymi trudności w obszarze stosowania się do obwiązujących w ich środowisku zasad.

Przygotowujemy informacje dla szkół o tym, w jaki sposób powinny one dopasować swoją ofertę edukacyjną do specyficznych potrzeb młodego człowieka objętego pomocą naszego ośrodka.

 • Sesja terapii indywidualnej trwa 50 minut.
 • Sesja terapii rodzinnej trwa 90 minut.
X