Pomoc psychologiczna

Pomoc psychologiczna, psychoterapia dla dzieci

Oferowana w naszym ośrodku pomoc psychologiczna dla dzieci obejmuje psychoterapię indywidualną i grupową, a także terapię rodzinną.

Pracujemy z dziećmi, które:

 • doświadczają trudności w relacjach z rówieśnikami,
 • mają niski poziom motywacji i wiary we własne możliwości,
 • cierpią z powodu lęku - nasilonego napięcia, lęku przed określonymi wydarzeniami/sytuacjami, a także lęku związanego z przeżytym doświadczeniem traumatycznym,
 • potrzebują wsparcia w adaptowaniu się do istotnych życiowych zmian,
 • cierpią z powodu obniżonego nastroju,
 • doświadczają utraty zainteresowań,
 • mają trudności w radzeniu sobie z silnymi emocjami - gniewem, rozdrażnieniem, poczuciem bezradności, poczuciem winy,
 • są nadpobudliwe i mają problem ze skupieniem uwagi,
 • mają trudności ze stosowaniem się do obwiązujących w jego środowisku zasad i wykonywania adresowanych do niego poleceń rodziców/nauczycieli/opiekunów.
 • cierpią na zaburzenia ze spektrum autyzmu (w tym zespół Aspergera).

Przygotowujemy informacje dla przedszkoli i szkół o tym, w jaki sposób powinny one dopasować swoją ofertę edukacyjną do specyficznych potrzeb dziecka objętego pomocą naszego ośrodka.

 • Sesja terapii indywidualnej trwa 50 minut.
 • Spotkanie grupy terapeutycznej trwa 1,5 h.
 • Sesja terapii rodzinnej trwa 90 minut.
X