Młodzi dorośli 20-26 lat

Konsultacje wstępne (diagnoza)

Celem konsultacji wstępnych jest rozpoznanie sytuacji i oczekiwań Klienta oraz zaproponowanie odpowiedniej oferty pomocy.

Zazwyczaj konsultacje obejmują 2 spotkania. Każde trwa 50 minut. Konsultacje wstępne dla młodych dorosłych oferujemy od poniedziałku do piątku w godzinach porannych i około-południowych.

Pierwsza konsultacja poświęcona rozmowie o tym, co sprowadza Klienta do terapeuty. Terapeuta stara się zrozumieć charakter doświadczanych przez niego trudności, a także pyta o oczekiwania względem terapii. By jak najlepiej rozpoznać sytuację, terapeuta  może ponadto skorzystać z dodatkowych narzędzi diagnostycznych, np. testów psychologicznych.

Podczas drugiego spotkania terapeuta rozmawia z Klientem o tym, jak rozumie jego sytuację i jaki rodzaj pomocy wydaje mu się dobrze dopasowany do jego potrzeb i oczekiwań. Jeśli Klient decyduje się skorzystać z zaproponowanej oferty, to umawia się na spotkanie do wskazanego specjalisty.

Pomagamy osobom:

 • doświadczającym trudności w relacjach,
 • mającym niski poziom motywacji i wiary we własne możliwości,
 • cierpiącym z powodu lęku (nasilonego napięcia, lęku przed określonymi wydarzeniami/sytuacjami, a także lęku związanego z przeżytym doświadczeniem traumatycznym),
 • cierpiącymi z powodu obniżonego nastroju,
 • cierpiącymi na zaburzenia odżywiania,
 • doświadczającym utraty zainteresowań,
 • doświadczającym trudności w radzeniu sobie z silnymi negatywnymi emocjami - gniewem, rozdrażnieniem, poczuciem bezradności, poczuciem winy,
 • cierpiącymi na zaburzenia ze spektrum autyzmu (w tym – Zespół Aspergera),
 • doświadczającym trudności w zakresie umiejętności skupienia uwagi,
 • potrzebującymi wsparcia w adaptowaniu się do istotnych życiowych zmian,
 • potrzebującymi wsparcia w określaniu własnych zainteresowań, potrzeb, celów i możliwych kierunków dalszego rozwoju.

Na wniosek Klienta przygotowujemy informacje dla uczelni o tym, w jaki sposób powinny one dopasować swoją ofertę edukacyjną do specyficznych potrzeb młodego człowieka objętego pomocą naszego ośrodka.

 • Sesja terapii indywidualnej trwa 50 minut.
 • Sesje terapii indywidualnej dla młodych dorosłych oferujemy od poniedziałku do piątku w godzinach porannych i około-południowych.
X