Placówki partnerskie

Ośrodek Intra przez niemal trzydzieści lat funkcjonowania cały czas powiększa zespół psychoterapeutów. Ten ciągły rozwój doprowadził w naturalnej konsekwencji do stworzenia sieci placówek partnerskich, ściśle z Ośrodkiem Intra współpracujących. Placówki Partnerskie tworzą Ośrodki psychoterapeutyczne, w których pracują najlepsi absolwenci Szkoły Psychoterapii Ośrodka Intra, w zespole przynajmniej jedna jest certyfikowanym psychoterapeutą a cały zespół jest zobowiązany do odbywania superwizji u superwizora  z Ośrodka Intra.

Aby zapisać się na psychoterapię do osoby z Placówki Partnerskiej, należy skontaktować się z sekretariatem Ośrodka Intra.

 • Andrzej Święcki

  Jest absolwentem UKSW w Warszawie oraz Szkoły Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej "Intra".…

  więcej
 • Aneta Gawot

  Absolwentka  Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz Wydziału Zarządzania i Administracji Akademii…

  więcej
 • Błażej Szostek

  Psycholog, psychoterapeuta. Ukończył psychologię o specjalności klinicznej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z tym…

  więcej
 • Joanna Siemieniuk

  Psycholog, dyplomowany psychoterapeuta. Absolwentka SWPS oraz 4 letniego, profesjonalnego kursu psychoterapeutycznego w Ośrodku Pomocy i…

  więcej
 • Leszek Zwierzyński

  Absolwent Wydziału Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego.Psychoterapeuta, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień, absolwent Studium Psychoterapii…

  więcej
 • Monika Otto – Ługowska

  Absolwentka Wydziału Społecznej Psychologii Klinicznej w SWPS w Warszawie. Ukończyła Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Pomocy…

  więcej
 • Monika Persak

  Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (wyższe studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna ze specjalizacją…

  więcej
 • Sylwia Żyła

  Certyfikowany psychoterapeuta. Pracuje w nurcie humanistyczno – doświadczeniowym. Absolwentka psychologii na Wydziale Nauk Społecznych UAM…

  więcej
 • Urszula Pawlikowska

  Jest psycholożką i psychoterapeutką. Podyplomowo ukończyła Szkołę Psychoterapii w Ośrodku Intra. Zajmuje się terapią indywidualną,…

  więcej
X