SPRAWDŹ TERMINY

News & events

Rekrutacja do Studium Treningu Interpersonalnego

Trwa rekrutacja do 6 edycji Studium Treningu Interpersonalnego. Ukończenie Studium przygotowuje do prowadzenia treningów interpersonalnych i po wdrożeniu praktyki umożliwia staranie się o drugi stopień trenerski PTP. Pozostały już tylko...

Trening asertywności

Trening asertywności służy budowaniu postawy asertywnej i uczeniu się związanych z nią zachowań. Postawa asertywna oznacza świadomość własnych praw i postępowanie zgodne z nimi przy jednoczesnym poszanowaniu praw innych....

X