Zespół

Nasi pracownicy to w większości licencjonowani trenerzy i superwizorzy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, posiadający bogate doświadczenie w pracy dla biznesu. Wszyscy nasi trenerzy mają wykształcenie psychologiczne a cześć z nich pracuje także jako terapeuci.

Wypracowaliśmy własne standardy szkoleniowe. Dbamy o to, aby wypracowany przez nas sposób prowadzenia szkolenia pozostawał spójny, dlatego nasi trenerzy ukończyli prowadzone przez Ośrodek Szkoły Trenerskie, część prowadzi także w nich zajęcia. W celu zachowania najwyższej jakości naszych usług praca trenerów podlega regularnej superwizji.

Nasi trenerzy posiadają specjalizacje:

 • prowadzenia zajęć opartych na rozwijającym się procesie grupowym, takich jak trening interpersonalny czy rozwiązywanie trudnych psychologicznych sytuacji w zespole (konflikty, kryzysy, integrowanie zespołu poprzez wzajemny feedback);
 • prowadzenia zajęć dotyczących rozwoju osobistego - pracy z emocjami, stresem, wewnętrznymi potencjałami, wewnętrznymi blokadami;
 • prowadzenia coachingu indywidualnego oraz uczenia menadżerów coachingu wobec podwładnych;
 • prowadzenia mentoringu;
 • budowania programów szkoleniowych;
 • szkolenia trenerów;
 • prowadzenia superwizji trenerskiej;
 • działań e-learningowych;
 • konstruowania i kierowania dużymi przedsięwzięciami szkoleniowymi (projekty unijne, działania długoterminowe dla firm);
 • prowadzenia działań związanych z doradztwem dla firm (kontakty doradcze z HR) w zakresie przygotowania odpowiednich przedsięwzięć szkoleniowych;
 • prowadzenia działań badawczych (monitorowanie zmian, badanie efektywności szkoleń).

X