Usługi

 

SZKOLENIA

W warsztatach i treningach grupowych staramy się zwiększać obszar samoświadomości uczestników, pobudzać i mobilizować wewnętrzne potencjały oraz uczyć umiejętności przydatnych w procesie zmiany.

EDUKACJA TRENERÓW

Nasza kadra trenerska posiada rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, a szkoły są akredytowane przez Kuratorium Oświaty w zakresie uczenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

COACHING

Nasi coachowie są superwizorami psychoterapii lub treningu grupowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 

X